headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Sommarhälsning

Sommarhälsning Företagarna Småland & Östergötland

Hej medlem! Tack för en bra inledning av 2019, ett fint näringslivsår!

Det gångna månaderna har på många sätt varit bra för företagsamheten. Vi fick till slut en ny regering och en JÖK (januariöverenskommelse). Sakpolitiskt innehåller uppgörelsen många punkter som Företagarna länge arbetat för och som kommer att förbättra företagsklimatet avsevärt, förutsatt att det genomförs. Strukturreformer på arbetsmarknaden är något som Företagarna har efterfrågat under lång tid, liksom lägre skattetryck och en bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden genom att göra om Arbetsförmedlingens uppdrag. Det var överraskande att uppgörelsen innehöll så många punkter som Företagarna står bakom med tanke på att vi under hela den gångna mandatperioden varit tvungna att jobba i stark motvind. Här kommer vi att behöva vara vaksamma och verkligen följa upp politiken från dag ett så att den genomförs.

Vi kan också glädjande konstatera att våra regioner Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Östergötland har slagit rekord i antal påbörjade bostäder, stigande sysselsättningssiffror, många ytterligare planerade bostadsprojekt och vi har prisat lokala företagare i nästan alla kommuner. Till regionkontoret har det kommit frågor om var man skall vända sig för att få tillgång till industrimark. Det är mycket glädjande att man ser oss som en ingång till olika framåtsyftande satsningar.

Tillväxt och tillförsikt - trots avmattning


I Småföretagsbarometern kan vi konstatera att 2018–2019 har varit ett mycket bra år. Detta trots att förväntningarna var lågt ställda inför perioden. På frågan om hur ni ser på de kommande sex månaderna säger ni att det kommer att mattas av, trots detta säger fler än var tredje företagare att ni kan se bra expansionsmöjligheter. Bedömningen är att högkonjunkturens topp har nåtts men att effekterna kommer att bestå ett tag till.

Handeln förändras snabbt

Gemensamt för regionerna är att det handeln genomgår förändringar som påverkar oss nationellt och lokalt. Den fysiska handeln förändras liksom stadskärnans utbud och mix av verksamheter. Det skapar utmaningar och möjligheter och därför är de lokala föreningarna väldigt viktiga. Jag konstaterar stolt att Företagarnas föreningar arbetar ihop med kommunen, näringsliv och föreningar för en levande stadskärna och en attraktiv handel. Det är viktigt för att vi skall kunna attrahera kompetens. Våra städer och samhällen behöver leva, kanske inte med butiker men med en levande stadskärna.

Viktiga frågor som vi kommer jobba intensivt med

Företagare ska kunna verka på en rättvis och konkurrensneutral marknad. Villkoren för företagande ska vara lika, oavsett företagsform och bransch; oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte och oavsett var företaget verkar geografiskt i Sverige.
Den samlade kostnaden för att anställa måste sänkas. Antingen ska detta ske genom sänkta arbetsgivaravgifter eller genom en mer differentierad lönestruktur som speglar kompetens. Detta är jätteviktigt för att fler skall få ett jobb.
Det behövs en översyn av skattesystemet som ger internationellt konkurrenskraft och incitament till företagande, arbete, utbildning och rörlighet. Det ska vara mer lönsamt att ta de risker och det ansvar som det innebär att driva företag. Ta bort de regler som idag missgynnar ägaredda företag.

Intensifiera den nationella regelförenklingen. Moms- och inkomstskatt är, tillsammans med de arbetsrättsliga reglerna, den tyngsta regelbördan och är tillväxthinder för små företag. Anpassa reglerna för småföretagare. Inte tvärtom.
Trygghetssystemen måste vara anpassade för små företag. Företagare ska ha samma rättigheter som anställda eftersom de betalar in i socialförsäkringssystemen efter samma principer

Höjdpunkter under hösten


Missa inte Solo och Småföretagsdagen. Hur förhåller man sig egentligen till den korta tid man har till sitt förfogande? Många soloföretagare värderar frihetskänslan som kommer med att vara egenföretagare väldigt högt. Men i den andra vågskålen ligger ofta stressen över att man inte vet hur mycket jobb man kommer att ha de närmaste månaderna, eller veckorna. Så hur gör man då för att kunna njuta till fullo av att ha den där friheten, som kommer med att driva eget? Kan alla lära sig att planera in lediga stunder och kanske även att tacka nej till jobb, för att komma närmare den där balansen i livet? Anmäl dig redan idag, begränsat antal platser. https://www.foretagarna.se/event/kronoberg/2019/september/solo-och-smaforetagardagen/

Till hösten har planerar vi att genomföra ett besök i Spanien där vi får lära känna hur det spanska näringslivet fungerar och utmaningar och framgångar samt jämföra med hur det fungerar i Sverige. Resan kommer även bjuda på kulturupplevelser, fotboll och härliga mat och dryck upplevelser för de som önskar. Mer detaljerad information kommer inom kort.

Om resan:
När: Vecka 43, datum ej fastställda
Orter att besöka: Madrid/ Barcelona
Flyg från Växjö eller Göteborg (ej fastställt än)
Resans längd: 4-5 dagar (beroende upplägg)
Kostnad: ca: 10 000kr +- 2000kr

Håll dig uppdaterad med våra kanaler!

Vi på regionkontoren ser fram emot att fortsatt få verka för företagandet i Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Östergötland och för att skapa goda förutsättningar för att ni skall kunna fortsätta utvecklas. Vi tänker stötta regioners arbete med klusterbildningar, stärka kopplingen till universiteten och öka kännedomen om de stöd som finns för företag. Vi tror att samverkan är viktigare än någonsin – och vi hoppas på en bred uppslutning!

Om du vill hålla dig uppdaterad om vad som sker i din lokala förening eller kontakta oss titta in på https://www.foretagarna.se/ och sök på din ort. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram.

Spara tid och pengar med Företagarnas medlemsförmåner.

Du kanske har missat det, men som medlem kan du tjäna in din medlemsavgift lätt.

Vi har förmåner inom följande kategorier:

• Juridisk hjälp, krishantering och dokumentmallar
• Försäkringar
• Ekonomi och lönsamhet
• Kontor och frakt
• Utbildning
• Bilar och drivmedel
• Resor och hotell
• Företagarna förmånsapp

Besök gärna webben för mer information!
https://www.foretagarna.se/medlemsformaner/

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om du har idéer eller frågor. Vi på regionkontoren och vårt kontaktnät finns här för dig.

Frida Boklund, regionchef, Företagarna
Robert Wallin, biträdande regionchef Företagarna
Annie Andersson, regionsamordnare
Liselotte Arvidsson, regionsamordnareRäkna ut kostnaden för ditt medlemskap