För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Maskinteknik i Oskarshamn – Ett exempel på innovation och anpassningsförmåga

Publicerad 2 apr 2024
Maskinteknik i Oskarshamn, etablerad under 1990-talet av Juha Pehkonen, är ett utmärkt exempel på hur ett familjeägt företag kan präglas av innovation och flexibilitet. Ursprungligen var det en liten verksamhet med endast två medarbetare som genom åren utvecklats till en betydande aktör inom sitt område, nu med cirka 15 anställda. Maskintekniks resa från en blygsam start till dagens position illustrerar deras djupa engagemang i ingenjörskonst och mekanisk design, vilket resulterat i en unik kombination av tillverkning och ingenjörskompetens.

Under vårt besök på Maskinteknik fick vi en genomgång av Linda Sharp som är dotter till grundaren Juha, men är även förtroendevald i Företagarna Oskarshamn. Det blev snabbt uppenbart att företagets framgångar kan härledas till dess grund i stark problemlösningsförmåga och vilja och skräddarsydda lösningar för kunderna. Med en betydande erfarenhet inom mekanik, styrsystem, programmering och reglerteknik, har Maskinteknik utvecklat en imponerande portfölj av innovativa produkter och lösningar. Deras arbete omfattar allt från enkla komponenter till komplexa maskiner och instrument, inklusive avancerad utrustning såsom undervattensfordon och forskningsinstrument.

I Maskintekniks ambitiösa tillväxtstrategi har utvidgningen av faciliteterna spelat en nyckelroll. Genom betydande investeringar i både kontors- och verkstadslokaler har de inte bara expanderat sin produktionskapacitet, utan också skapat en mer givande arbetsmiljö för sina anställda. Denna fysiska expansion reflekterar en djup förståelse för att framgång kräver rätt miljö för innovation och effektivitet. Dock framstår utmaningen att attrahera och behålla kvalificerad kompetens som en lika viktig aspekt av företagets tillväxt. Maskinteknik står inför en ständig utmaning att hitta rätt personer med specialiserade färdigheter som är avgörande för deras verksamhet. Denna kompetensbrist begränsar inte bara deras nuvarande produktionskapacitet, utan utgör också ett hinder för framtida expansion. Det är tydligt att företagets förmåga att fortsätta växa och innovera är direkt kopplad till deras framgång i att lösa denna kritiska kompetensproblematik.

Maskinteknik i Oskarshamn har en imponerande och diversifierad kundbas som sträcker sig från forskningsinstitutioner till den globala tillverkningsindustrin. Denna mångsidighet har varit möjlig tack vare företagets förmåga att erbjuda en rad tjänster, från teknisk konsultation till komplexa tillverkningsritningar. Ett av deras mest anmärkningsvärda projekt är samarbetet med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), vilket visar på deras kapacitet att bidra till högteknologiska och avancerade projekt. Denna erfarenhet understryker deras position som en pålitlig och kompetent partner inom teknik- och tillverkningssektorn.

Sammanfattningsvis är Maskinteknik i Oskarshamn ett företag som exemplifierar betydelsen av anpassningsförmåga och kontinuerlig utveckling i teknikbranschen. Med en kombination av djupgående teknisk expertis och praktisk erfarenhet, har de byggt en företagskultur där innovation och flexibilitet är av central betydelse. Deras förmåga att kontinuerligt möta och lösa komplexa tekniska utmaningar har etablerat dem som en ledande aktör inom sitt område. Vi ser med spänning fram emot att följa Maskintekniks framtida framsteg och dess bidrag till ingenjörsvetenskapen och industrin.

 

Fler nyheter från Företagarna