För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lunch ihop - Tema Sveriges säkerhetsläge

Publicerad 23 feb 2024
Under 2024 års första Lunch Ihop diskuterades den betydelsefulla roll som näringslivet spelar i Sveriges totalförsvar.

Fredric Jonsson, vår föreläsare och expert på området, poängterade att det moderna samhället är starkt beroende av ett fungerande näringsliv för att säkerställa nationell säkerhet och stabilitet. Näringslivet har en central roll när det handlar om att bidra till olika aspekter av totalförsvaret, inklusive att säkerställa tillgången på viktiga resurser och infrastruktur samt att stödja samhället vid kriser och konflikter.

Vi noterade att näringslivet behöver integreras närmare med myndigheter och försvar för att stärka landets försvarsförmåga. Detta innebär att företag måste vara medvetna om de säkerhetsutmaningar de kan ställas inför och vidta åtgärder för att förbereda sig på olika scenarier. Samarbetet mellan näringslivet och Försvarsmakten är av avgörande betydelse för att upprätthålla en stark och motståndskraftig nationell infrastruktur. Även om arbetet just har påbörjats, kunde vi konstatera att de närvarande företagarna redan har börjat fundera över vad de själva kan bidra med.

-Låt oss konstatera att krig och kriser kommer att inträffa, man kan inte skydda sig för allt, men du och din organisation kan förbereda er. Börja med åtgärder som gör ditt företags planeringsförutsättningar säkras. Vad behöver du och din organisation prioritera? säger Fredric Jonsson.

Det budskap som vi alla tog med oss hem var att en ökad medvetenhet och samverkan kommer att säkerställa att Sverige kan hantera olika säkerhetshot och kriser på ett effektivt sätt.

 

Lunch ihop, ett tillfälle där vi tillsammans får ha trevligt men också ett tillfälle där vi få mer information om viktiga frågor för näringslivet i Jönköpings län. Det är ett återkommande samarrangemang av ALMI, Företagarna och Svenskt Näringsliv för ett starkare näringsliv i vårt län.

Fler nyheter från Företagarna