headphones newspaper video-player

Brev till arbetsgivare inför sommaren

Fortsatta restriktioner för arbetsplatser gäller
Publicerad 3 jun 2021

Den 1 juni anpassades restriktionerna i ett första steg då smittspridningen i landet har börjat minska. Men covid-19-pandemin är långt ifrån över och det krävs att vi alla håller i och håller ut ett tag till.

Vi vill med detta utskick sammanfatta vad som gäller för arbetsplatser från den 1 juni.

Fortsatt smittspridning på arbetsplatser
Många företag gör ett mycket omfattande arbete i att hindra smittspridning på arbetsplatsen.

– Trots det är arbetsplatsen fortfarande en av de miljöer där mest smittspridning sker vilket framgår av den smittspårning som gjorts, enligt smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Länsstyrelsens uppföljning om hur vi rör oss i länet visar att vi i mindre omfattning håller oss till bostaden, vilket kan tyda på att fler återgår till att arbeta på plats. Det är därför viktigt att fortsätta tillämpa hemarbete där det är möjligt ett tag till. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande alla som har möjlighet att arbeta hemifrån.

Varför måste vissa restriktioner ligga kvar?
För att kunna öppna upp samhället på ett hållbart sätt går det inte att genomföra alla förändringar samtidigt. Restriktioner och rekommendationer för arbetsplatser är exempel på sådant som ligger kvar trots att vissa anpassningar nu kommer.

De anpassningar som nu sker för allmänna sammankomster och offentliga tillställning inomhus är bland annat att personantal ökar till 50 personer eller 8 personer beroende på om det är sittande eller stående deltagare. Däremot görs inga förändringar av råden för hur vi ska umgås i privata sammanhang eller på arbetet. Exempelvis bör möten och konferenser fortfarande i första hand genomföras digitalt.

Vad gäller efter utlandsresor?
Inför sommaren finns säkert planer på att åka utomlands då det nu är möjligt att boka utlandsresor till några länder. Efter vissa utlandsresor krävs att man är hemma minst en vecka, även utan symtom.
– Det är en faktor som lätt kan glömmas bort. Den som planerar en utlandsresa behöver vara mycket väl påläst om vad som gäller på resmålet och efter hemkomst, säger Malin Bengnér.

Detta utskick har gjorts av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län i samverkan med Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren i Jönköpings län.

LÄS MER HÄR.

Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor