headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Jobbmatchningsakuten

På Jobbmatchningsakuten kan företag som har för mycket personal annonsera för att hitta företag som har behov av mer personal

Och vice versa. Likaså kan företag med ledig kapacitet annonsera om vilka slags uppdrag de kan hjälpa till med. Uppdrag som kanske inte alls ligger inom ordinarie verksamhet, men som gör det möjligt att ta sig genom krisen. 

https://jobbmatchningsakuten.se/

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap