headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Debatt: Ökad trygghet ett måste för företagarna i Jämtland-Härjedalen

Enligt Företagarnas undersökningar så har antal brott mot företagare ökat kraftigt de senaste åren.

För att öka tryggheten för företagare så måste politiker enas om en rad åtgärder som på sikt kan bidra till att förändra utvecklingen. Detta skriver Joakim Sjöstedt, Företagarnas regionchef Jämtland-Härjedalen.

Läs hela debattartikeln här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap