podcast news play företagaren I media förmån

Marie Axtelius om strandskyddet: "Slopa helt"

Slopa strandskyddet helt och hållet, det tycker Företagarnas regionchef i Halland Marie Axtelius som menar att det hämmar utvecklingen på gles- och landsbygden.
Publicerad 2 nov 2021
Företagarnas regionchef Marie Axtelius tycker att strandskyddet helt borde slopas.

Från om med den 1 januari träder nya regler om strandskyddet i kraft enligt januariavtalet. Men ännu har ingen proposition lagts. Sverige har stränder längs kust och sjöar till en sträcka som motsvarar hela 10 varv runt jorden och nästan alla dessa stränder omfattas i dag av ett generellt byggförbud.

"Slopa strandskyddet helt"

Företagarnas regionchef i Halland, Marie Axtelius, menar att om målet om ett stärkt företagsklimat i hela landet ska kunna uppnås behövs det goda förutsättningar att kunna bo och verka även på lands- och glesbygd. Och om det ska kunna bli möjligt så krävs ett förändrat strandskydd:

- Regelverket är så snårigt och tillämpas på olika sätt runt om i landet att det har blivit ett hinder för samhällsutvecklingen, särskilt på landsbygden där strandnära byggnation kan göra stor skillnad. Strandskyddet måste därför göras om, säger hon.

De senaste tio åren har exploateringstakten ändrats och förslaget som tagits fram innebär att strandskyddet ska slopas överlag, något som Företagarna helt håller med om. 

9 av 10 kommuner tycker att strandskyddet hindrar nybyggnation

I en enkät gjord av SKR uppgav så mycket som 9 av 10 kommuner att strandskyddet hindrar nybyggnation. Här vill både kommuner och näringsliv se en förändring. I dag har Länsstyrelsen stor makt över strandskyddet och tillämpar idag regelverket ofta allt för långtgående och godtyckligt.

- Exempelvis har flera länsstyrelser utvidgat strandskyddet att gälla 300 meter från strandkanten i stället för 100 meter, utan att motivera varför och utan att ta hänsyn till hur det ser ut på den givna platsen, förklarar Marie Axtelius vidare och tillägger:

- Det måste finnas mer tillit till att kommunen har tillräcklig lokal kännedom för att kunna ta beslut om när och var strandskyddet ska gälla, så att mer småskalig bebyggelse som gynnar landsbygden kan sättas i verket. Förutsättningarna ser olika ut i landet och därför måste regelverket ta hänsyn till lokala skillnader.

Fler nyheter från Företagarna

Det här ska du fokusera på Damberg!

Mikael Damberg presenterades som ny finansminister. Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén, presenterar nu fem förslag på reformer som den nytillträdde finansministern bör fokusera på.

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.