För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Krönika: Vi behöver fler som Sundins

Publicerad 5 nov 2019
1925 startade Eric Sundin en fabrik i Arbrå  i Hälsingland som tillverkade skidor under namnet Sundins. Den svenska militären fick upp ögonen för skidtillverkaren och började köpa stora mängder skidor, varpå företaget växte snabbt. Efter en brand flyttades skidfabriken från Arbrå till Hudiksvall. Eric hade hela tiden ständigt nya uppfinningar på gång. I takt med att det användes mer och mer hydraulik i skidproduktionen och kunskapen ökade, bildade Eric Sundin tillsammans med byggmästaren Einar Frisk företaget Hydrauliska Industriaktiebolaget − Hiab. Detta skriver regionchef Eva Cooper i sin senaste krönika i Företagsbladet.

En av de största uppfinningarna kom 1947, då man skapade världens första mobila hydrauliska kran. Det blev även startskottet för Hiab, ett företag som skulle revolutionera lasthantering över hela världen. Det här är historien bakom Sunfab, vars ägare Per, Mats och Jerker Sundin är Årets företagare i Gävleborg 2019. Sunfab är ett familjeföretag som kännetecknats av innovation, kompetens och framtidsvisioner.

Efter mer än 90 år drivs företaget fortfarande i Eric Sundins anda. Samma familjekänsla, flexibilitet och innovativa lösningar präglar verksamheten, nu när den tredje generationen Sundin har tagit över. Idag är Sunfab ett av världens ledande företag inom hydraulik.

Sunfab är ett av många exempel på framgångsrika familjeägda bolag av alla storlekar som finns här i Gävleborgs län. Familjer som likt Sundins leder ett företag som av tradition skapar nya produkter och innovationer. De samarbetar över generationer och bär en kultur i sitt ledarskap och för sin ort vidare. Tillsammans bär dessa familjer på en djup kunskap och en ständig nyfikenhet för nya affärer.

En intressant frågeställning är om bolag som kontrolleras av en familj är mer framgångsrika än övriga bolag. Forskning inom området har under de senaste årtiondena intensifierats när det gäller familjeägandets effekt på bolags värdering och avkastning. Resultaten visar att familjeägda bolag värderas högre och har en högre avkastning än övriga bolag, vilket delvis förklaras av minskade agentkostnader. Bolag som fortfarande ägs av familjen som grundat det har en betydligt högre värdering och avkastning än övriga bolag vilket kan förklaras av långsiktigt ägande och den unika kompetens grundaren tillför. Närheten mellan ägare och ledning är nyckeln till detta. I familjeägda företag, där den största ägaren har en dominerande position, finns det större ekonomiska incitament att kontrollera ledning, och långsiktighet och överlevnaden över generationer är dominerande. Familjeföretag har också större omtanke för intressenter, såsom kunder, anställda och den lokala ortens utveckling.

För de som driver ägarledda företag finns särskilda skatteregler som vi i Företagarna kommer att behöva hålla extra koll på. Ta till exemplen entreprenörsskatten, populär benämning av de så kallade 3:12-reglerna, de regler som styr hur aktiva fåmansföretagsägare beskattas för utdelningar och kapitalvinster.

Just nu utreds 3:12-regelverket och många företagare är oroliga för försämringar. En del politiker verkar mest se på tabeller som jämför skatten mellan individer som byter från anställning till att arbeta i eget företag och att det då är fördelaktigare att vara företagare. Och här måste vi förstå de familjeägda och ägarledda företagens betydelse för vår region. Det är de företagen som bär på kultur, utveckling och jobbtillväxt på lång sikt.

Därför är det viktigt att beslutsfattare tar med i beräkningen att skatten på ägande avgör om och hur stora investeringar som görs i ägarledda företag. Skatten påverkar också vem som investerar och äger företagen, och villkoren för medarbetare som blir delägare i företaget. Det spelar roll vilken väg Sverige väljer när det gäller entreprenörsskatten.

Ska vi fortsätta att skapa bättre villkor för fler och växande företag med aktiva ägare eller ska vi ta risken att backa tillbaka till en tid då passivt ägande hade bättre skattevillkor?

Svaret är enkelt. Fortsätt satsa på ägarledda företag. Det är där jobben och framtiden skapas.

Vi behöver helt enkelt fler människor som startar och driver företag, för att skapa tillväxt, arbeten och en välfinansierad social trygghet.

Krönikan har publicerats i Företagsbladet.

Fler nyheter från Företagarna