headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Färre regler för företagare ger högre skatteintäkter

Företagare lägger i snitt tio timmar i veckan på administration. Inget arbete utförs, inget ekonomiskt värde skapas, ingen faktura kan skickas – och både företagaren och staten går miste om intäkter, skriver Eva Cooper, regionchef för Företagarna Gävleborg.

Läs hela debattartikeln på Hela Hälsingland.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap