headphones newspaper video-player

Småföretagsbarometern: Kraftig avmattning bland småföretagen i Dalarna

Konjunkturläget i Dalarnas län har mattats av för andra året i rad och ligger nu under genomsnittet i landet. Inför det kommande året förväntar sig länets småföretag en fortsatt nedgång till de lägsta nivåerna sedan finanskrisen 2008–2009. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Publicerad 12 jun 2020

 

Landets småföretagare är fortfarande positiva även om konjunkturindikatorn[1] backat i hela landet och i år ligger på 37. I Dalarnas län har den gått ner från ett nettotal på 74 förra året till 19 i årets mätning. En stor avvikelse från prognosen ifjol som var 137 och inför nästa år tror företagarna att det kommer fortsätta nedåt. Många företag i Dalarna är verksamma inom besöksnäring, service och handel. Branscher som hittills drabbats hårt av coronakrisen vilket troligtvis påverkat resultatet negativt.

- Den dramatiska pandemivåren 2020 har skapat en kristsunami inom näringslivet i Sverige. Årets Småföretagsbarometer visar hur detta har drabbat företagen i Dalarna hårt och att en svag efterfrågan av företagens varor eller tjänster är det näst största hindret för tillväxt. Rapporten visar med all tydlighet att vi måste hålla i, hålla ut och stödja våra lokala småföretagare. Både som privatpersoner, som företag och från det offentliga. Dalarnas kommuner och region har inte råd att de viktiga välfärdsskaparna drabbas så här hårt, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Dalarna. 

Orderingången för länets småföretag är fortsatt positiv men tillväxten har för andra året i rad minskat. I årets mätning är nettotalet för orderingången 10, jämfört med nettotalet 32 ifjol. Tillväxttakten för orderingången i Dalarnas län ligger nu under riksgenomsnittets nettotal på 13. Totalt uppgav 29 procent av länets företag att orderingången ökat, medan 19 procent sett en minskning.   

- Näringslivet är idag i en situation som är svår att överblicka. Det slår olika hårt beroende på vilken bransch man verkar i, men alla är påverkade på något sätt. Vi har alla ett ansvar att hantera detta på bästa sätt så att vi kan rädda ekonomiska värden, sysselsättning och framtida utveckling. Många företag har vidtagit åtgärder i form av olika kostnadsbesparingar och många utnyttjar också de stödåtgärder som finns. Extra glädjande är att se de många företagare som ställer om sina verksamheter och i denna tid hittar nya affärsidéer att utveckla. Oavsett vilket läge företaget befinner sig i är ett nära samarbete med banken viktigt för att hantera den situation vi har nu och säkerligen kommer att ha under hösten som kommer, säger Linda Jonsson, bankchef, Swedbank Dalarna

Fler som minskar antalet anställda men man ser goda möjligheter att växa

Förra året trodde företagarna i länet att tillväxten i antal anställda skulle öka men med vårens pandemi infriades inte den prognosen, tvärtom. Det är fler företagare som uppger att de minskat på personalstyrkan än de som ökat den. Inför det kommande året tror man att den trenden håller i sig. Trots detta uppger 60 procent av företagen i länet att de har goda utsikter att växa på sikt och nio av tio vill växa. Men det finns hinder, till exempel uppger nästan en tredjedel (31 procent) av företagen att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens men även svag efterfrågan upplevs av cirka en femtedel (17 procent) som ett hinder. Detta är med största sannolikhet en direkt konsekvens av coronakrisen.

- Situationen är mycket allvarlig och vi ser att många företag har det tufft. Tiden kommer att vara avgörande, och det jobbiga är att inget vet när vi kommer att vara i ett nytt normalläge. Besöksnäringen är en motor för näringslivet i Dalarna, inte minst i Siljansbygden. Hur besöksnäringen fungerar i sommar kommer att vara avgörande för många företag, säger Björn Rinstad VD Leksands Sparbank. 

Läs rapporten

Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor