headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Svårare tider i Dalarna under coronan än under finanskrisen

Dalarnas småföretagare har en dyster syn på det närmaste året. Läget ser mörkare ut än vid finanskrisen 2008/2009. Det visar Småföretagarbarometern för Dalarnas län.

Allt är inte nattsvart. Även om besöksnäringen är stor i Dalarna så är det inte alla branscher som är drabbade. Det finns faktiskt branscher och företag som går bättre än tidigare: livsmedelshandeln, outdoorhandeln och byggsidan är stark. Det är otroligt mycket förändrade konsumtionsmönster som slår negativt för en del branscher och positivt för andra

Det säger Eva Cooper, regionchef i Företagarna Dalarna, angående släppet av Småföretagsbarometern Dalarna., men konstaterar också att läget är mörkt och att det är svårt för många företagare just nu. Läs mer i denna artikel på DT.se 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap