headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

"Dalarna är ett väldigt företagsamt län"

En färsk rapport avslöjar en mängd fakta om Dalarnas små och medelstora företag – till exempel hur mycket skattepengar de bidrar med. Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin kommun.

- Vi hoppas att de tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, säger Eva Cooper, regionchef för Företagarna i Dalarna.

I rapporterna finns bland annat uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män,
hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest  omfattande undersökningar.

 Om detta pratar Företagarnas regionchef Eva Cooper i intervju i P4 Dalarna.

Lyssna på inslaget i P4 Dalarna

... och hitta just din kommunrapport här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap