headphones newspaper video-player

Omsättningsstöd till enskild firma - det här gäller

Det är många företagare som drabbats hårt under den rådande pandemin. Olika former av krisstöd har därför satts in för att stötta upp de verksamheter som varit och är i behov av akut hjälp. Stöd som tidigare inte kunnat nyttjas av den enskilda näringsidkaren - fram tills nu.
Publicerad 18 dec 2020
Foto: Shutterstock.com

Tidigare har de som driver enskild firma inte kunnat dra nytta av regeringens stöd men sedan november har även enskilda näringsidkare rätt att söka omsättningsstöd. 

Dock skvallrar ny statistik om att det finns ett informationsglapp och för att uppmuntra fler småföretagare att ansöka om stödet har länsstyrelsen nu satt ihop en checklista. 

Omsättningsstöd enskilda näringsidkare:

Här nedan kan du ta del av Länsstyrelsens checklista.

 • Stöd för förlorad ersättning

  Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående coronapandemin.
 • Omsättning på minst 200 000 kr

  Kravet för att söka är bland annat att näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning.
 • Ansök via e-tjänst på Boverket

  Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten krävs e-legitimation, till exempel BankID. Stödet handläggs av länsstyrelserna.
 • Bifoga utdrag

  I ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019 och 2020. Det kan till exempel vara företagets resultatrapport.
 • Ansök senast 31 januari 2021

  Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.
 • Uppdelat i tre stödperioder

  Stödet är uppdelat i tre stödperioder: mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020. Regeringen har aviserat att man kommer att föreslå att stödet förlängs så att omsättningsminskningar under augusti–december 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det går dock inte att söka för fler perioder just nu.
 • Upp till 75 % ersättning

  Det går att få upp till 75 procent i ersättning av omsättningstappet (upp till 120 000 kronor). Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.
Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Handlar höga elpriser och dålig elförsörjning om att det är brist på el? Företagarnas expert reder ut.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor