headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Företagarna förstärker för ett bättre företagsklimat i Mellansverige

Den växande organisationen Företagarna i de fyra länen Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro fördjupar nu sitt samarbete gällande kommunikation, opinionsbildning och medlemssupport.

- Genom att samla vår styrka och vässa våra budskap kommer vi i ännu större utsträckning kunna påverka politiken både lokalt, regionalt och nationellt, säger Eva Cooper, som kommer att vara regionchef med ansvar för opinionsbildning i samtliga län.

I organisationens ledning finns Hanna Jonasson och Eva Cooper, som båda tidigare har arbetat som regionchefer i 3 respektive 5 år. De regionala kontoren har även två regionsamordnare, en medlemsrekryterare samt en tillträdande kommunikatör anställda.

- Samarbetet ger oss möjlighet att fördjupa vårt strategiarbete och på ett smartare sätt stötta våra 41 lokalföreningar, säger Hanna Jonasson, regionchef med ansvar för verksamhetsutveckling. Verksamheten kommer därmed att fortsätta utvecklas, bygga stolthet och växa allt mer.

 

Eva Cooper är 39 år och bosatt i Gävle. Hon har en bakgrund som bland annat politisk redaktör och public affairs-konsult och har drivit eget företag med fokus på opinionsbildning.

Hanna Jonasson är 36 år och bosatt i Kumla. Hon har en bakgrund som ekonom, verksamhetscontroller och chef inom bland annat offentlig- och ideell sektor.

 

Fakta

Företagarna är en medlemsorganisation med 60 000 medlemmar i hela landet varav cirka 4500 medlemmar i de fyra ovan nämnda länen.  Totalt finns 250 lokalföreningar. Till organisationen finns också en rad branschorganisationer knutna. Företagarna arbetar med kunskap, nätverk, praktisk hjälp och opinionsbildning för ett bättre företagsklimat för att företagare ska kunna bli mer framgångsrika i sitt företagande.

Kontakt

Eva Cooper, kontaktperson media
Mobil 070-810 17 83 eva.cooper@foretagarna.se

Hanna Jonasson,
Mobil 070-788 74 24  hanna.jonasson@foretagarna.se

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap