podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Krönika: Skippa byråkratiskan

Publicerad 3 dec 2019
"Jag betraktar mig själv som skapligt kompetent. Jag har i många yrkesroller haft språket som mitt verktyg, jag har en examen från högre utbildning och tycker på det stora hela att jag klarar mig bra här i samhället. Den uppfattningen kan lätt komma på skam när man möter myndigheters blanketter." Detta skriver Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Dalarna och Gävleborg, i en krönika.

För tio år sedan flyttade min man till Sverige från Storbritannien vilket innebar att jag för första gången i mitt liv hade att göra med Migrationsverket.

Det var inte det enklaste att förstå vilken blankett som var rätt och vilken typ av tillstånd som skulle användas. Jag fick göra om och göra rätt både en och två gånger. Och då är alltså svenska mitt modersmål och jag har arbetat som professionell skribent! Hur en människa som INTE kan språket navigerar rätt i systemet är för mig fortfarande ett mysterium. 

Analys- och strategiföretaget Kontigo har uppdrag av Nordupplands kompetenscenter genomfört en studie kring upplevda hinder som framförallt solo- och mikroföretagare stöter på i det företagsfrämjande systemet. Syftet med studien är att undersöka inom vilka områden som dessa företagare stöter på hinder, vilket kan leda till ett begränsande i deras företagande. 

Det företagsfrämjande systemet omfattar myndigheter, som till exempel Skatteverket och kommuner, banker och andra delvis offentliga eller fristående aktörer, exempelvis ALMI, företagarföreningar och utbildningsanordnare. Studien fokusar främst på villkoren för företagare med särskilda förutsättningar, men möjligheterna till företagande kan också påverkas av bland annat kunskaper i svenska eller vana att från tidigare utbildning analysera texter eller hantera digitala verktyg. 

Hur en människa som INTE kan språket navigerar rätt i systemet är för mig fortfarande ett mysterium.

I Sverige har regelbördan för företagen över tid ökat explosionsartat. Tillväxtverkets mätningar visar att företagens administrativa kostnader har ökat (netto) med sex miljarder kronor på fem år. Under åren 2016 och 2017 uppgick den sammanlagda nettoökningen av företagens totala kostnader till följd av nya och förändrade regelverk till tio miljarder kronor. 29 procent av tillfrågade företagare upplever dessutom att det har blivit krångligare att följa statliga regler jämfört med för ett år sedan.

 Ett omfattande regelsystem är hämmande för företagare generellt men kan skapa särskilda hinder för företagare med läs-, skriv och/eller koncentrationssvårigheter. Intervjumaterialet från Kontigo bekräftar denna bild. Intervjupersonerna upplever en hög regelbörda gällande arbete kopplat till administration och redovisning samt tillståndsansökningar. 

Du behöver inte ha några medfödda nedsättningar för att uppleva svårigheter och motstånd att ta till sig byråkratiskt skrivna texter eller ekonomiska kalkyler. Likaså kan det för många finnas svårigheter att i ord beskriva sin affärsidé utifrån förväntningar av vad som är en trovärdig text.

Kontigo föreslår i sin studie ett antal förbättringsmöjligheter som skulle minska regelbördan för samtliga företagare. Ett handlar om förenklade blanketter. Istället för att ge ut enkla blanketter som omfattar de flesta företagare finns en tendens i dag att mycket av myndigheternas kommunikation är inriktad på att omfatta samtliga typer av fall, även specialfallen. 

Ett annat område handlar om att skriva klarspråk, det vill säga att skriva alla texter riktade mot företagare på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 

Skippa byråkratiskan, helt enkelt. 

Krönikan har publicerats i Företagsbladet

Fler nyheter från Företagarna