podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna Blekinge har haft ett succéår

Publicerad 18 jan 2023
Det finns fem lokalföreningar i Blekinge och samtliga har vuxit i medlemsantal under 2022. Det är mycket glädjande att allt fler ser värdet av ett medlemskap och vill bli en del av gemenskapen. "I år ska vi öka närvaron som förening och skapa nya event. Vi ska visa de 2 800 företagen i Ronneby kommun att vi är på deras sida", säger Annika Grünfeld, ordförande i Företagarna Ronneby.
Patrik Johansson, ordförande i Sölvesborg, affischerade på stan i höstas.

Företagarna Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. Alla har stängt föregående verksamhetsår med fina siffror.

– Nu är vi fler medlemmar efter ytterligare ett år med fantastisk medlemstillväxt. I år kommer vi att öka antalet träffar med allt från frukostmöte för kvinnliga företagare till utbildningar, företagsbesök och andra spännande nätverksträffar, säger Lasse Nilsson, ordförande i Karlshamn som sett till antal nya medlemmar har vuxit mest i Blekinge. I hela region syd ligger de på en andraplats, strax efter Företagarna Malmö.

I takt med att lokalföreningarna växer i medlemsantal gör även möjligheterna det. Ett exempel på något som underlättas av ett större antal personer är det politiska påverkansarbetet. Opinionsbildning är en viktig del av Företagarnas arbete. 2022 var ett valår och med våra 500 000 röster har vi kunnat sätta press på politikerna.

– Vi har försökt synas mycket i kommunen, i näringslivsråd, Brå, nätverksträffar och på sociala medier. Sen är det alltid ett extra tryck efter ett val, säger Annika Grünfeld.

För att fortsätta växa har alla föreningar arbetat aktivt med och till medlemmarna. Företagarna Olofström har fokuserat på att engagera sig lokalt i de frågor som ger mervärde för medlemmarna. Sölvesborg har varit synliga massmedialt samt haft regelbundna aktiviteter i lokalsamhället. I Karlskrona har man arbetat aktivt med befitnliga medlemmar samtidigt som de har rekryterat nya på flera håll.  I Karlshamn har man lagt ner mycket arbete på el och energiproblemen för företagare under föregående år. Det, tillsammans med att stötta Bth Karlshamn i kampen att få vara kvar i Karlshamn, kommer fortsätta vara på agendan.

Varför tror du att allt fler medlemmar söker sig till er?

– I svåra tider vill man vädra sina bekymmer med likasinnade. Folk som förstår vad det innebär med minskade intäkter, att behöva säga upp personal, elräkningar och så vidare, säger Annika Grünfeld.

Hon får medhåll av kollegorna i övriga styrelser som alla är eniga om att gemenskapen växer när behovet av nätverket ökar.

– Jag tror att de turbulenta och osäkra tider som har varit och är med covid, krig och elproblematik har gjort att många har sökt sig till oss, som en "trygg hamn". I oroliga tider inser fler nyttan med en organisation som Företagarna som kan föra talan både nationellt och lokalt, säger Patrik Johansson, ordförande i Sölvesborg.

– Man ser fördelarna med att ha någon som kan föra Företagarens talan i maktens korridorer, både i kommunhuset och i Stockholm, för att skapa bättre förutsättningar för att driva företag. Vi hoppas att den positiva utvecklingen med fler medlemmar håller i sig och att vi kan bli en ännu starkare röst för företagarnas frågor. Frågor som leder till fler jobb för många duktiga medarbetare, säger Staffan Berggren, ordförande i Olofström.

Alla är enade om att svåra tider leder till ett större behov av gemenskap.

–När ett företag känner att det finns en risk att marknaden sviker är det alltid skönt att känna tillhörighet till andra som sitter i samma eller liknande situation. Att slippa sitta själv och fundera på frågeställningar som dyker upp tror jag lockar många, säger David Altefur, ordförande i Karlskrona.

Nu ser lokalföreningarna fram emot det nya året. I Karlshamn inleds 2023 med något så stort som ett 175 års jubileum.

– Framöver ser vi att både nya och gamla medlemmar vill träffas och göra affärer så fokus i år blir att ge medlemmarna fler möjligheter till detta. Vi kommer också försöka arbeta ännu mer tillsammans med näringslivsenheten i Karlshamn och andra föreningar i länet, säger Lasse Nilsson.

Så ser medlemstillväxten ut

Karlshamn: 380 medlemmar den sista december 2021. Samma datum 2022, 415 medlemmar. 35 nya medlemmar ger en ökning på 9,2 procent.

Karlskrona: 120 medlemmar den sista december 2021. Samma datum 2022, 127 medlemmar. 7 nya medlemmar ger en ökning på 5,8 procent.

Olofström: 63 medlemmar den sista december 2021. Samma datum 2022, 67 medlemmar. 4 nya medlemmar ger en ökning på 6,3 procent.

Ronneby: 90 medlemmar den sista december 2021. Samma datum 2022, 101 medlemmar. 11 nya medlemmar ger en ökning på 12,2 procent.

Sölvesborg: 151 medlemmar den sista december 2021. Samma datum 2022, 164 medlemmar. 13 nya medlemmar ger en ökning på 8,6 procent.

Fler nyheter från Företagarna