podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Uppdateringar i momslagen är eftertraktade

Publicerad 3 feb 2023
Momsreglerna är ett område som oerhört många företagare anger som orsak till osäkerhet. Enligt en undersökning som Nnr (Näringslivets regelnämnd) och Skop (Skandinavisk opinion) har gjort är det den i särklass vanligaste orsaken till att företagens utveckling uteblir. Majoriteten av de tillfrågade företagarna anser att regelförenklingar är den viktigaste offentliga åtgärden som kan göras för att deras företag ska kunna växa.

Företagarnas skatteexpert, Patrick Krassén, berättade i början av februari om moms utifrån resonemanget att mervärdesskatten är en av statens viktigaste intäktskällor, och drar in över 500 miljarder kronor till statskassan årligen.

– De största tillväxthindrena för företag är moms- och skatteregler, säger Patrick Krassén.

Det pågår många reformer på EU-nivå. Momsreglerna är i stor utsträckning harmoniserade i EU. Detta försvårar Sveriges möjligheter att utforma reglerna fritt. Nu föreslås en ny momslag träda i kraft den 1 juli i Sverige.

– Många frågor kvarstår, konstaterar Krassén.

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag. Förhoppningen är att den nya lagen ska göra det lättare för företagare att tillämpa och förstå regelverket.

– Den nya momslagen är en efterlängtad lagteknisk genomgång som syftar till att göra momsregelverket enklare för företag och andra att tillämpa, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Fler nyheter från Företagarna