För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

”Vi vill förbättra relationerna mellan kommunerna och företagen”

Publicerad 28 apr 2023
Tolv kommuner – en vision om Sveriges bästa näringslivsklimat. Med gemensamma krafter samarbetar kommunerna inom Malmö-Lundregionen (MLR) för att genomföra insatser som vidareutvecklar regionen ur ett helhetsperspektiv.
Sebastian Drott och Marie Nilsson, ordförande i Företagarna Öresund. Foto: Mariam Huss

MLR är ett strategiskt samarbete mellan Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun. Projektet, som är indelat i fyra delar, strävar efter att öka tillväxten i regionen samt att utveckla attraktiviteten för såväl invånare som näringsliv.

– Visionen är att vi ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat 2035, säger Sebastian Drott, projektledare för Tillväxt Malmö-Lund regionen när han besöker Företagarna Öresund.

En del av projektet heter ”Inte bara trevlig”, det är ett digitalt utbildningspaket som ska hjälpa till att förbättra den kommunala servicen. Varje kommun har en handlingsplan för hur det här ska implementeras och alla handläggare uppmanas gå de korta kurserna som finns på nätet.

– Vi kan absolut inte lösa allt men vi har ett bra samarbete med näringslivet och vi vill förbättra relationerna mellan kommunerna och företagen ytterligare. Det ska vara enkelt, attraktivt och hållbart att bedriva företag i MLR, säger Drott.

I MLR finns drygt hälften av alla Skånes företag, och förhoppningen är att det ska etableras ännu fler företag i regionen. Bara i Malmö kommun finns det nästan 40 000 företag. Man vill att Malmö blir den regionala näringslivsmotorn. Malmö med sina 350 000 invånare och Skurup med 7 000 invånare har lika mycket att säga till om inom projektets ramar.

– Vi ska hjälpa varandra i vardagen. Om en företagare kontaktar kommun A med en förfrågan om att köpa mark ska den inte mötas av ett nej om det inte finns mark. I stället ska de andra elva kommunerna tillfrågas, säger Drott.

Det finns en målsättning att aktörerna själva, inklusive näringslivskontoren, ska ha en tydlig bild av vem som gör vad i det företagsfrämjande systemet. Samt att företagen ska få den hjälp de behöver oavsett vilken bransch eller fas de befinner sig i.

– En bra process kan föra företagandet framåt, en dålig process kan sinka, säger Drott.

MLR avslutas den här månaden efter att ha varit i gång i drygt två års tid. Man har försökt bana väg för framtidens näringsliv genom goda samarbeten.

– Jag tycker att vi har jobbat i en prestigelös anda inom gruppen, säger Drott.

Fler nyheter från Företagarna