headphones newspaper video-player

Landsbygdsnätverket

Bra guidning behövs för att idéer på landsbygden ska förverkligas.

Landsbygdens entreprenörer och eldsjälar behöver bra guidning och hjälp för att kunna förverkliga sina drömmar visar en undersökning som Landsbygdsnätverket gjorde för några år sedan.

MariaGustafssonPorträtt.jpg- Det är viktigt att ha någon att prata med när man vill utveckla sitt företag eller sin bygd, göra en investering eller sätta igång ett projekt berättar verksamhetsledaren Maria Gustafsson (lilla bilden).

Många kan ge råd och hjälp, det kan röra sig om lokalrådgivarens "köksbordsrådgivning", rådgivning med hjälp av konsultcheckar, hjälp från myndigheter vid ansökan till landbygdsprogrammet, ren kommersiell rådgivning och många fler metoder.

Mer hjälp behövs

Men vår undersökning visar att det behövs mer hjälp för att täcka behoven. I den här broschyren (länkad nedan) ger vi ett antal exempel på hur denna guidning kan ske. Tanken är att det ska vara en inspiration till de aktörer som träffar entreprenörerna och eldsjälarna på landsbygden att utveckla sina metoder.

Inom Landsbygdsnätverket tror vi också att en samverkan mellan olika aktörer kan vara värdefull och underlätta för målgruppen. Vi har därför tagit initiativ till en arbetsgrupp med representanter från Leader, kommuner, Hushållningssällskapets Förbund, LRF, Hela Sverige ska leva, Coompanion, Företagarna, länsstyrelserna och Jordbruksverket som fördjupat sig i frågan om målgruppens behov.

Läs mer om arbetsgruppen och träffarna på vår webbplats www.landsbygdsnatverket.se.