podcast news play företagaren I media förmån faq

Välkommen till Företagarnas kongress 2022!

Företagarnas ordförande Fabian Bengtsson och vd Günther Mårder hälsar alla medlemmar välkomna till kongressen 2022.

Delta på Företagarnas Kongress 2022

Torsdag-fredag den 19–20 maj 2022 är det äntligen dags för Företagarnas Kongress. Alla medlemmar är välkomna när vi samlas för att fatta viktiga beslut om organisationens framtid och laddar upp inför riksdagsvalet den 11 september.
Flera av rikdsdagspartiernas partiledare kommer tala vid kongressen. Dessutom ska en ny riksstyrelse ska väljas och det blir också tillfälle till att diskutera viktiga företagarpolitiska frågor med andra medlemmar.
 


Här kan du läsa mer om program, talare och handlingar. 
Kongresen kommer att arrangeras på Louis De Geer Konsert & Kongress i hjärtat av Norrköping.

Vad händer på kongressen?

På Företagarnas kongress kommer du att kunna nätverka med andra företagare från hela landet, vara delaktig i viktiga beslut för organisationens framtid, lyssna till spännande talare, träffa Företagarnas partners och ta del av exklusiva erbjudnanden, delta på en mycket underhållande kongressmiddag samt mycket mer.
 
Se hela programmet här

Kongresshandlingar

Alla kongresshandlingar skickas ut den 21 april 2022.
 
De lokala föreningarna har rätt att utse ett ombud till kongressen för varje 400-tal medlemmar. Företagarnas branschförbund har rätt att utse ett ombud per branschförbund. Samtliga ombud ska vara medlemmar i en lokal förening inom Företagarna. Antalet ombud per förening bestäms av medlemsantalet den 31 december 2021. 

Här kan du se hur många ombud din förening har möjlighet att skicka.

Se filmer och ladda ned handlingar

Motioner

Motioner ska vara Företagarnas riksstyrelse tillhanda senast den 17 mars 2022. Medlemmar och lokalföreningar har motionsrätt. Skicka gärna in era motioner i god tid.

Glöm inte att ta med följande i din motion:

Rubrik på motionen
Motionär
Bakgrund
Sammanfattning
Yrkande

Motioner kan redan nu mailas till kongress@foretagarna.se. De läggs upp på Företagarnas intranät allt eftersom de kommer in. Kongresshandlingarna finns tillgängliga digitalt för anmälda ombud, ersättare och observatörer senast den 21 april 2022.

Tips på hur du skriver en motion