headphones newspaper video-player
Frågeställaren undrar hur arbetsgivare ska hantera om anställdas barn inte kan vara i skolan och föräldrarna måste ta hand om dem. Foto: Shutterstock

Om skolorna stänger - hur kan arbetsgivare agera?

Hur ska vi som arbetsgivare hantera om anställdas barns förskola eller skola stänger på grund av coronaviruset? Ska den anställde ”vabba”, ta semester eller tjänstledigt? 

Juristerna svarar:

Om den anställde har kvar dagar med föräldrapenning kan den anställde använda dessa för att vara ledig under den tid som förskolan/skolan håller stängt.

I och med den pågående pandemin kan numera anställda ansöka om tillfällig föräldrapenning (VAB) om regeringen, med anledning av covid-19, beslutar om att förskolor eller skolor ska stängas. Det gäller även om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas enligt nedan kriterier:

  • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
  • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
  • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuka i covid-19.

Tillfällig föräldrapenning kan förälder och annan i dennes ställe ta ut om barnet är sjukt eller den som annars vårdar barnet är sjuk. En förälder kan i vissa situationer överlåta sin rätt till tillfällig föräldrapenning till någon annan som omfattas av svensk socialförsäkring. 

En förutsättning för rätt till föräldraledighet efter att barnet är mer än 18 månader är att det utgår hel föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Om inte föräldraledighet är aktuellt får arbetsgivare och anställd hantera situationen på annat lämpligt sätt till exempel med semester eller tjänstledighet utan lön.

Arbeta hemifrån en möjlighet för vissa

Den mer pragmatiske arbetsgivaren kanske kan tillåta att den anställde arbetar hemifrån. En annan lösning är att den anställde exempelvis kan ta med sig barnet (under förutsättning att barnet är friskt).

Det kanske till och med går att tillfälligt inrätta en lekhörna på arbetsplatsen så att arbetet kan fortgå så normalt som möjligt. Eller att ni lokalt hittar ett sätt att föräldrar och andra hjälps åt att ta hand om barnen så att andra kan gå till arbetet. 

Riskbedömning och riktlinjer krävs

Långt ifrån alla verksamheter klarar detta varför det är viktigt att du som arbetsgivare gör en egen riskbedömning och tar fram riktlinjer för hur just ni ska agera i dessa fall. Varje arbetsgivare ska göra en riskbedömning av sin arbetsmiljö och det är extra viktigt när det är en pandemi i samhället och allt fler blir drabbade.

För själva riskbedömningen, läs gärna den särskilda FAQ om detta. Naturligtvis kan denna situation mycket väl ingå i riskbedömningen, det vill säga hur arbetsgivaren ska hantera detta om allt fler anställda måste vara hemma med sina barn.  

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Taggar
Riks Artikel