headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Företagarna Vindeln

Välkommen till Företagarna Vindeln- det aktiva företagarnätverket!

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Bli medlem du också

Kontaktinfo
Företagarna Vindeln
Företagarna Vindeln c/o Helia Consulting -  Degerön 25, 922 92 Vindeln
08-406 17 00
Regionkontor
Västerbotten

Mer om företagare i Vindeln

103 unga idéer 2020 - hela listan!

Skolkuratorer i en app, robothandskar och ny miljöteknik för att färga kläder. För femte året i rad utser tidningen Företagaren Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30 år.

Ropa inte hej!

Utöver strukturreformer som stärker företags konkurrenskraft behöver många regelförenklingar och krisinsatser i någon form förlängas, skriver Jonas Nordin, regionchef Företagarn...

Event i Vindeln
Inga träffar
Föreningens förmåner