headphones newspaper video-player

Företagarna Young

Företagarnas nätverk för unga är en möjlighet för dig att träffa andra unga företagare, utbyta erfarenheter och utvecklas som företagare.

Företagarna Young är Företagarnas rikstäckande nätverk för unga företagare. Lokalt här i Umeå träffas vi fyra gånger per år kring olika teman för att utbyta kunskap, erfarenhet och affärskontakter. 

Vill du vara med i detta nätverk, eller veta mer om det, kontakta Hanna Wiik och följ oss gärna på Facebook för att hålla dig uppdaterad www.facebook.com/foretagarnavasterbotten

Läs mer om Företagarna Young här!