podcast news play företagaren I media förmån faq

Projekt "Fler företag i skolan"

Företagarna Botkyrka-Salem har genomfört ett projekt för att utveckla gymnasie- och gymnasiesärskolans Arbetsplatsförlagda lärande, APL. Besök på 24 företag samt möten med ansvarig personal på gymnasie- och gymnasiesärskolor har resulterat i förslag på förbättringsåtgärder för att utveckla APL.

Generellt kan sägas att företagen är intresserade av APL, men APL är många gånger inte anpassat till små företag. Många företag har obefintlig kunskap om gymnasie- och gymnasiesärskolans yrkesprogram och endast ett fåtal yrkesprogram har fungerande lokala programråd.

En sammanfattande bedömning är att det finns en stor outnyttjad potential till förbättringar i samarbetet mellan skola och företag. För att lyckas med detta krävs att såväl skola som företag ges förutsättningar för att utveckla APL.

Projektrapporten är godkänd av Skolverket. Du hittar projektrapporten genom att klicka HÄR. 

Jag lovar att det kommer att bli intressant läsning. Ett stort tack till alla som på olika sätt berikat projektet med sina kunskaper och erfarenheter. 

Anders Eriksson
Projektledare 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.