headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Botkyrka-Salem

Välkommen till vår förening

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. 

Bli medlem du också!

 

Kontaktinfo
Företagarna Botkyrka-Salem
Företagarna Botkyrka Salem c/o Strong Resources, Älgvägen 13147 34 Tumba
08-406 17 00
Regionkontor
Stockholms län

Nyheter om företagande i Botkyrka-Salem med omnejd:

Event i Botkyrka & Salem med omnejd:
Inga träffar
Vem vill du ska bli Årets Företagare i Botkyrka?

I varje nyhetsblad intervjuar vi en medlem i Företagarna Botkyrka-Salem.

Projekt "Fler företag i skolan"

Företagarna Botkyrka-Salem har genomfört ett projekt för att utveckla gymnasie- och gymnasiesärskolans Arbetsplatsförlagda lärande.

Samverkande föreningar

Nyföretagarcentrum

-> till hemsidan

VisitBotkyrka

 -> till hemsidan

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap