podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Hur du får en proffsig styrelse - 10 steg

Många väljer närmaste släkten. Men välj hellre en styrelse professionellt. Läs topp tio-listan skapad av styrelseproffs.

1. Tänk igenom om du verkligen klarar att lyssna och ta råd från andra. Om ja, gå vidare. Om nej, då är nog en extern styrelse ingenting för dig.

2. Tänk igenom vad du vill med ditt företag? Växa? Ta in kapital? Komma in på nya marknader?

3. Reflektera kring vilken kompetens du behöver för att nå de här målen.

4. Hur många ska ni vara? I ett mindre företag kanske du inte måste ha tio ledamöter, det kanske räcker med en eller två till en början.

5. Påbörja rekryteringen. Du kan leta själv, du kan ta hjälp av rekryteringsfirmor eller av nätverk som Styrelseakademin eller Rättviseförmedlingen. Det viktiga är att du inte bara frågar runt bland dina egna kompisar – då missar du alldeles för mycket av den kompetens som finns därute.

6. Se till att styrelsen blir en grupp som kan samarbeta bra. Sammansättningen är det viktiga, inte att du har en massa stjärnor som kan glänsa. Om du funderar över deras arvode kan Styrelseakademin hjälpa dig med riktlinjer.

7. Lägg lite extra tid på att hitta rätt styrelseordförande – någon som kan fungera som en katalysator och få fram det bästa ur gruppen.

8. Träffas lite oftare i början för att skapa en bra samhörighet så att alla känner sig trygga med att våga uttrycka sin åsikt eller ställa frågor.

9. Våga komma till beslut. Ja, ni ska diskutera, men var noga med att hitta mötesformer där ni till slut vågar släppa pratet och tar beslut hur ni ska gå vidare i frågan.

10. Ha kul ihop – då blir det lättare att hantera även de jobbiga frågorna.

Läs mer om styrelsearbete

Taggar
Riks Guide
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.