För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Stor förändring av konsumentköplagen

Den nya konsumentköplagen är en av de största förändringarna på det konsumenträttsliga området på många år, konstaterar Företagarnas jurist Anna Krogh.
Företagarnas jurist Anna Krogh. Foto Oskar Omne.

En ny konsumentköplag trädde i kraft den 1 maj i år. Förändringarna innebär ett stärkt konsumentskydd som är mer anpassat till dagens digitaliserade konsumentmarknader.

Den nya lagen gäller såväl vid köp av varor som digitalt innehåll och digitala tjänster. Förändringarna är många och denna text ger en övergripande beskrivning av den nya lagen. Den nya lagstiftningen utökar begreppet varor till att omfatta nästan alla typer av digitalt innehåll; undantaget är till exempel digitala finansiella tjänster och digitala hälso- och sjukvårdstjänster. För digitalt innehåll är lagen tillämplig när konsumenten betalar för innehållet med pengar, men även när konsumenten ”betalar” med sina personuppgifter. Undantaget är dock när personuppgifterna endast lämnas för att näringsidkaren ska kunna leverera det digitala innehållet.

Digitala inslag

Tidigare har konsumentköplagen innehållit reklamationsrätt för konsumenten under en period om tre år. Den nya lagstiftningen omfattar även varor med digitala inslag. Konsumenten ska reklamera senast två månader efter att konsumenten upptäckt felet. Fel som konsumenten reklamerar senare än två månader från att felansvaret upphört är preskriberade, det vill säga konsumenten har inte längre rätt att få felet avhjälpt och kan inte få ärendet prövat i domstol.

Ytterligare en nyhet är att tidsfristen för den omvända bevisbördan vid köp av varor, det vill säga att säljaren har ansvar att bevisa att fel inte fanns vid köpet, har förlängts från 6 månader till:

✦ 1 år vid ett enskilt tillhandahållande av digitalt innehåll eller tjänst

✦ 2 år för varor samt varor med digitala delar

✦ 3 år, eller hela avtalsperioden, om den är längre än 3 år för varor med digitala delar där det är ett kontinuerligt tillhandahållande, till exempel en abonnemangstjänst av digitalt innehåll eller tjänst. Det är nu skillnad mellan kontinuerligt tillhandahållande och enskilt tillhandahållande, som har olika tidsgränser för felpresumtionen.

Omfattar även smartphones

Den nya konsumentköplagen har krav på att den som tillhandahåller digitalt innehåll gör uppdateringar under en viss tid efter köpet för att säkerställa att innehållet fungerar. Ett liknande krav införs också för digitalt innehåll som säljs integrerat i varor, exempelvis datorer och smartphones.

När det gäller garantier framgår numera av lagtexten att konsumenten även kan vända sig mot annan garantigivare än säljaren i enlighet med vad som följer av garantin, exempelvis direkt till tillverkaren i stället för säljaren om tillverkaren har lämnat en garanti eller liknande utfästelse. Om villkoren i ett garantibevis är mindre fördelaktiga för konsumenten än de som angivits i marknadsföringen av varan, så gäller villkoren enligt marknadsföringen.

Som avslutning vill jag uppmana dig som har verksamhet som riktar sig mot konsumenter att uppdatera dig om det nya regelverket. Här har jag endast berört en del av förändringarna. Är du medlem i Företagarna är du alltid välkommen att ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. 

 

Här kan du se en film från en av våra livesändningar på youtube där juristerna svarar på frågor om konsumentköplagen 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.