För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Riskhantering – så jobbar du smart

Som företagare tar du risker. Det går igenom alla områden, från arbetsmiljö och säkerhet till rent ekonomiska affärsrisker. Genom att identifiera och förebygga risker, samt planera för hur du minskar skador som ändå sker och motverkar att det händer igen, står du tryggare.

Oavsett om du tar hjälp av en professionell aktör för att göra en riskanalys eller om du genomför den på egen hand i ditt mindre företag så finns det några steg du kommer behöva gå igenom.

Tema för tema

Första steget är att identifiera riskerna för all verksamhet i företaget, tema för tema.

Vad kan hända? Tänk ut alla situationer. Vad kommer de av? Du behöver mest troligt samarbeta med samtliga på företaget, särskilt om du har ett mindre företag, för att få in allas synvinklar i detta och har olika syn på vilka delar i verksamheten som är mest kritiska.

Glöm inte de små riskerna i det dagliga arbetet – det är lätt att fastna vid de självklara stora riskerna.

Värdera riskerna

Värdera sedan riskerna. Vilka är följderna av varje händelse? Hur stor är risken? Vilka risker är allvarligast? Du kan exempelvis värdera varje risk i en tregradig skala från lindrigt skadliga, via skadliga till mycket skadliga. Och på samma sätt gradera sannolikheten för att de ska inträffa från inte så troligt, troligt, till mycket troligt.

Planera därefter för hur du agerar för att skadorna inte ska ske, eller förmildras. Det handlar om sådant som förebyggande åtgärder och försäkringar.

Läs även: Tio frågor och svar om krishantering

Förebygg riskerna

När du har listat dina risker kan du också värdera hur viktig risken är att förebygga. De ofarligaste riskerna kanske inte behöver ha någon plan för att förebyggas. Ett visst eget riskansvar ingår också i företagandet. Medan man mot allvarliga risker behöver ha planer och rutiner för att de i möjligaste mån aldrig kunna inträffa.

Det kan vara riskförebyggande åtgärder, som att grundligt undersöka nya affärspartners eller att se över lokaler där personal arbetar så att miljön är trygg och säker. Det kan också vara åtgärder som minskar risken, som att alltid säkerhetskopiera databaser eller att utbilda personalen inom något område som motverkar risker. Riskerna kan ibland också flyttas till annan part, exempelvis genom en försäkring.

Lyssna på #Företagarpodden 162: När krisen slår till 

Om skadan är skedd

Fundera också om hur du agerar om skadan redan är skedd, för varje risk, och hur du återställer verksamheten till ursprungsläget?

Om någon risk inträffar och orsakar en skada behöver du också följa upp händelsen för att dra nytta av erfarenheter och dra slutsatser. Du kan behöva göra en genomlysning av verksamheten för att se om den verkligen fungerar så som du tror. Behöver riskanalysen uppdateras? Verksamheter förändras över tid.

Glöm inte att riskhantering sker dagligen i både stort och smått och är en löpande del i verksamheten, oavsett om du är ensam i företaget eller har många anställda.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.