För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Tio frågor och svar om krishantering

Vet du var riskerna finns i ditt företag? Så här gör du för att förbereda dig och hantera riskerna - och kommunicera om en kris drabbar ditt företag.

1. Hur kan jag förbereda mig för en kris?

Det första är att inventera sina risker. Titta i varje skrymsle inom företaget, över alla avdelningar och tala med medarbetarna. När du har en lista på risker ska du bedöma dem, risk för risk.

2. Hur bedömer jag dem?

Bedöm varje risk efter hur stor sannolikhet det är att risken blir till en kris, och hur stor skada den kan åsamka företaget. Du kan klassa dem från 1 till 5. De risker som har högst sannolikhet att bli till en kris och ger högst skada måste tas om hand.

3. Hur hanterar jag mina allvarligaste risker?

Det bästa är att försöka helt ta bort eller minimera risken. Går inte det så ska man bygga upp ett kommunikativt försvar för varje risk. Man bestämmer sig för vad man ska säga om ”det smäller” och man skriver ner de frågor man kan tänkas få och bra svar på dem.

4. Vad kan jag mer göra för att förbereda mig?

Det är alltid bra att ha en enkel krisplan. Det är en checklista som tydligt beskriver vad man ska göra och i vilken ordning. Där ska alla viktiga kontakter och deras kontaktdetaljer stå. Handlar det om ett större företag med många anställda kan det vara bra att etablera en liten krisgrupp. Det är tre till fyra personer som snabbt kan lägga sitt ordinarie arbete åt sidan och helt ägna sig åt krisen.

5. Vilka ska ingå i krisgruppen?

Seniora personer som kan fatta beslut om vad man ska göra och vad man ska säga. VD ska inte ingå. Hon eller han ska fortsätta att sköta affärsverksamheten och företaget så att inte allt stannar upp under krisen.

6. Om krisen ändå kommer, vad är viktigast då?

Ta krisen på allvar. Tänk efter vad ”worst case” kan vara och förbered er på det. Och sedan gäller det att vara snabb med åtgärder och snabb med att kommunicera. Den som hinner först sätter bilden av krisen så överlåt inte det till media och sociala media.

7. Vad ska man tänka på när det gäller kommunikation i en kris?

Numera är det väldigt ofta just kommunikationen avgör hur företaget sköter krisen. Kan man kommunicera snabbt och tydligt vilka åtgärder man vidtar så blir känslan att företaget tar krisen på allvar och hanterar det hela rådigt och snabbt.

8. Vad är viktigast att kommunicera?

Var ärlig och berätta det ni vet. Spekulera inte. Svara inte på frågor som ni inte känner till svaret på. Vad tydlig med vilka åtgärder ni vidtar. Är människor fysisk drabbade så inled alltid med att beklaga detta med hänsyn till de drabbade och deras anhöriga.

9. Vilka grupper är viktigast att kommunicera med?

Alla. Eftersom all kommunikation sprids blixtsnabbt så är det enbart att bestämma budskap och kommunicera brett. Extra stor ansträngning ska dock ligga på de anställda. Det är de som ska vara med och entusiastiskt jobba vidare efter krisen.   

10. Vad är svårast i en kris?

Det är väldigt vanligt att man inte har alla fakta på bordet och en bra överblick över krishändelsen. Krisen utvecklas hela tiden och ”en olycka kommer sällan ensam”. Ibland när media får upp väderkornet så upptäcker de andra saker hos företaget som inte är så snygga.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.