headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Har ditt företag en kärlekspolicy?

Vad gör du som företagare om kärleken börjar spira på jobbet och relationer som förr var rent professionella plötsligt inbegriper svallande känslor?

Kärleken kan dyka upp varsomhelst och närsomhelst. Jobbet är inget undantag. Eftersom de flesta av oss tillbringar en stor del av veckan i arbetslivet vore det konstigt om inte människor skulle bli kära på jobbet. Det kan vara härligt, men även besvärligt både för de förälskade och för arbetsgivaren. Ja, extra besvärligt om det är företagaren och en anställd som fattat tycke för varandra. Så hur ska man göra? Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander ger sina tips på vad du som företagare bör tänka på.

Sköt det snyggt

Enligt arbetslivspanelen Manpower Work Life vill de flesta inte se alltför öppna kärleksuttryck mellan par på jobbet. Acceptansen för kramar är högre än för kyssar och nästan ingen tycker att det är okej att se några stå i ett hörn och hångla på jobbet.

– Det viktiga är att inte bli kär och galen, utan fortfarande uppträda på ett korrekt sätt på en arbetsplats. Det är ju ett sammanhang där relationen inte påverkar bara paret, utan också alla runt omkring, säger Lise-Lotte Argulander.

Kärlekspolicy

Samma undersökning visar att det finns en utbredd osäkerhet om vad företaget har för officiell inställning till kärlek på jobbet. Det finns exempel på företag som upprättar riktlinjer i en kärlekspolicy, men det är vanligare att det inte finns något nedtecknat.

– En kärlekspolicy kan vara en god idé att ha som en del i det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet, eftersom kärlek på jobbet kan leda till frågor om jäv, favorisering och skapa onödiga missförstånd. Om det finns en öppenhet kring de här frågorna behöver inte personer fundera över om de verkligen vågar berätta öppet om relationen, säger Lise-Lotte Argulander.

#Metoo

En tydlig policy kring kärlek på jobbet kan också vara ett sätt att hantera motsatsen: oönskad uppvaktning och sexuella trakasserier. Om man börjar med det positiva och sätter upp riktlinjer för vilket beteende som är acceptabelt är det lättare att närma sig den mörka sidan och föra samtal om hur man kan förebygga och hantera skadligt beteende. 

LÄS ÄVEN: Säga upp av personliga skäl eller avskeda någon som kränker eller sexuellt trakasserar, går det?

Kärlekspolicy går inte före arbetsrätt

En kärlekspolicy är riktlinjer för arbetsplatsen eller företaget, inte ett dokument som har någon faktisk juridisk bäring på arbetslivet.

– Det är en sak att slå fast att man inte ska vara öppet fysiska i kärleksrelationer, men det går till exempel inte att slå fast i en policy att det inte ska finnas kärleksrelationer på arbetsplatsen. Det är inte saklig grund att säga upp någon bara för att man har en kärleksrelation. Att vara kär är inte att missköta sig. Däremot kan alla inblandade landa i att det är bäst för alla att inte arbeta på samma avdelning och då kan man komma överens om omplacering eller att någon annan sätter den lönen, säger Lise-Lotte Argulander.

När chefen och en anställd blir kära

De är inte ovanligt att chefer och anställda blir kära i varandra. Om det händer gäller det att se upp och tänka till extra noga.

– En kärleksrelation mellan chef och anställd är ofta grogrund för konflikter och svartsjuka. Det är också i sådana situationer som det lätt uppstår jäv. Det är till exempel inte lämpligt att chefen sätter lön för sin partner. När man gör en kärlekspolicy ska den vara till för att skydda anställda från att hamna i beroendesituationer, säger Lise-Lotte Argulander.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap