För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation

Enligt direktivet blir finansmarknadsaktörer verksamma inom EU skyldiga att delge information om sitt hållbarhetsarbete (på företagsnivå) och sina finansiella produkter (på produktnivå).

Alla finansmarknadsaktörer som erbjuder finansiella produkter kommer att behöva rapportera hur hållbar investeringen, fonden eller portföljen är i enlighet med EU:s taxonomiförordning, om vad som är miljömässigt hållbart, och kommer därför behöva kräva upplysningsinformation från de verksamhet som de finansierar eller investerar i.

Omfattar: Direktivet omfattar företag inom finanssektorn såsom fondförvaltare, investeringsrådgivare, investeringsföretag och kapitalförvaltningsbolag. Försäkringsbolag och pensionssystem. Finansiella aktörer med fler än 500 anställda som marknadsför hållbara finansiella produkter rapportera enligt EU-taxonomin.

Ikraftträdande: SFDR har tillämpats sedan mars 2021, men under 2023 började tekniska tillsynsstandarder som kompletterar förordningen tillämpas. Dessa innehåller mer detaljerad information om innehållet.  

Rapporteringspunkter

 • Företag måste identifiera, bedöma och rapportera om hållbarhetsrisker som är relevanta för deras investeringar.
 • Företag måste rapportera om sina hållbarhetsmål och hur de planerar att uppnå dem.
 • Företag måste klassificera sina investeringsprodukter som antingen "hållbara" eller "icke-hållbara".
 • Företag måste offentliggöra information om sina investeringsprodukter, inklusive hur de påverkar miljön, samhället och företagsstyrningen.

Påverkan på små och medelstora företag: Alla finansmarknadsaktörer som erbjuder finansiella produkter kommer att behöva rapportera hur hållbar investeringen, fonden eller portföljen är i enlighet med taxonomiförordningen. För att kunna göra detta krävs upplysningsinformation från de verksamhet som de finansierar eller investerar i.

För små-och medelstora företag som exempelvis är i behov av finansiellt kapital och vill ta del av bankers krediter och lånemöjligheter eller teckna en försäkring krävs att företagen överlämnar deras hållbarhetsdata (EU:s taxonomirelaterade data) till bankerna, för att de i sin tur ska kunna avgöra hur hållbara deras investeringarna är. Det finns även en risk att banker inte vill låna ut till företag som inte är miljömässigt hållbara enligt EU:s kriterier, det kommer iså fall att ställa krav på reella förändringar hos mindre bolag om de ska få möjlighet att låna till deras investeringar.

Bakgrund: 2019 fastställde EU-kommissionen ett antal prioriteringar som ska vara styrande för den politiska agendan fram till 2024.  En av dessa prioriteringar är den gröna given. Den kan beskrivas som EU:s färdplan för en hållbar ekonomi i EU med ett långsiktigt åtgärdspaket som samlar lagstiftningar, strategier och klimatmålsättningar. Inom ramen för den gröna given fastställdes en klimatlag som slår fast två utsläppminskningsmål.

 1. Utsläppen ska minska med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer
 2. EU ska vara klimatneutralt till 2050.

För att kunna uppnå klimatmålen till 2030 och på sikt klimatneutralitet lanserade EU- kommissionen handlingsplanen för hållbara finanser som innehöll en rad initiativ för att allokera privata flöden till hållbara investeringar, däribland Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR

Initiativ inom handlingsplanen för hållbara finanser (kan kopplas till) inkluderar bland annat:

 • Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD/ CS3D
 • EU Taxonomy
 • Corporate Social Responsibility Directive, CSRD
 • Regulation on prohibiting products made with forced Labour on the Union market Forced Labour Regulation)
 • Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR
Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.