podcast news play företagaren I media förmån
Företagare? Håll dig ajour kring nya dataskyddsförordningen, GDPR. Foto: Shutterstock

Be om nytt samtycke för personuppgifter?

Med nya dataskyddsförordningen, GDPR, ställs högre krav på den som lagrar personuppgifter, bland annat kring samtycke från den vars uppgifter lagras.

Med dataskyddsförordningen, GDPR,  kommer vissa skärpta krav på att få samtycke när personuppgifter samlas in, jämfört med den föregående lagen, personuppgiftslagen (PUL). Till exempel måste man bevisa att man fått den registrerades personen samtycke.

Nytt samtycke?

Om du idag i ditt företag, exempelvis, samlat in personuppgifter men inte kan bevisa att samtycke inhämtats måste du be om ett sådant, enligt Datainspektionen. Om du idag har personuppgifter som samlats in efter samtycke och samtycket har inhämtats på det sätt som förordningen anger behöver man inte inhämta ett nytt samtycke när dataskyddsförordningen börjar tillämpas.

Rätt att bli glömd

GDPR ger också den registrerade rätt att när som helst be om att bli struken, alltså att återkalla sitt samtycke. Det kommer också ett krav på samtycke från vårdnadshavare kring personuppgifter för barn.

Vad kräver GDPR att mitt företag lämnar för information?

Har du koll på reglerna?

Läs också mer om personuppgifter och GDPR hos, Datainspektionen som har mycket bra information kring GDPR för dig som driver företag.

Källa: Datainspektionen.se

Taggar
Riks Guide
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.