podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Vanliga frågor om lagring av personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Vad är en personuppgift?

Varje upplysning som kan identifiera en fysisk person: Exempel är namn, bild, biometrisk information, IP-adress, mobilnr, e-postadress.


Vad menas med behandling av personuppgifter?

Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, exempelvis:

 • Insamling
 • Registrering
 • Lagring
 • Bearbetning
 • Spridning
 • Samkörning
 • Radering

Läs också: 47 vanliga frågor om GDPR

Exempel på var företag lagrar personuppgifter

 • CRM-system
 • Server/Molnet/Laptop
 • Deltagarförteckningar på papper
 • E-post
 • Passersystem
 • Hemsidan


Exempel på vad som kan behöva göras

 • Skaffa kunskap
 • Inventera befintliga system
 • Anpassa systemen
 • Se över alla avtal
 • Ev. utse dataskyddsombud
 • Register över behandlingarna
 • Notifiering av incidenter

För mer information, se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.