headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vanliga frågor om lagring av personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Vad är en personuppgift?

Varje upplysning som kan identifiera en fysisk person: Exempel är namn, bild, biometrisk information, IP-adress, mobilnr, e-postadress.


Vad menas med behandling av personuppgifter?

Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, exempelvis:

 • Insamling
 • Registrering
 • Lagring
 • Bearbetning
 • Spridning
 • Samkörning
 • Radering

Exempel på var företag lagrar personuppgifter

 • CRM-system
 • Server/Molnet/Laptop
 • Deltagarförteckningar på papper
 • E-post
 • Passersystem
 • Hemsidan


Exempel på vad som kan behöva göras

 • Skaffa kunskap
 • Inventera befintliga system
 • Anpassa systemen
 • Se över alla avtal
 • Ev. utse dataskyddsombud
 • Register över behandlingarna
 • Notifiering av incidenter

För mer information, se Datainspektionens hemsida

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap