headphones newspaper video-player

Vanliga frågor om lagring av personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Vad är en personuppgift?

Varje upplysning som kan identifiera en fysisk person: Exempel är namn, bild, biometrisk information, IP-adress, mobilnr, e-postadress.


Vad menas med behandling av personuppgifter?

Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, exempelvis:

 • Insamling
 • Registrering
 • Lagring
 • Bearbetning
 • Spridning
 • Samkörning
 • Radering

Exempel på var företag lagrar personuppgifter

 • CRM-system
 • Server/Molnet/Laptop
 • Deltagarförteckningar på papper
 • E-post
 • Passersystem
 • Hemsidan


Exempel på vad som kan behöva göras

 • Skaffa kunskap
 • Inventera befintliga system
 • Anpassa systemen
 • Se över alla avtal
 • Ev. utse dataskyddsombud
 • Register över behandlingarna
 • Notifiering av incidenter

För mer information, se Datainspektionens hemsida

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.