För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagsförsäkring

Som företagare tar du ansvar för att hantera de risker som verksamheten medför. För att skydda ditt företags ekonomi och framtid bör du ha en företagsförsäkring ifall något oförutsett inträffar.

Det är sedan bra att i god tid inför varje förnyelse eller vart fall med några års mellanrum se över försäkringsskyddet. Mycket kan ha hänt sedan senast och du behöver kanske utöka försäkringen eller kan hitta motsvarande skydd hos annat försäkringsbolag till lägre kostnad. Tänk på att din hemförsäkring inte täcker ditt företags risker även om du har kontoret hemma.

Vad är en företagsförsäkring?

Företagsförsäkringar brukar vara paket med försäkring för olika saker som t.ex. ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och rättsskydd. Ansvarsförsäkringen är för när du får krav från någon kund. Egendomsförsäkringen om verksamhetens tillgångar skadas. Avbrottsförsäkringen om verksamheten måste ligga nere en period. Rättsskyddet om du hamnar i tvist med t.ex. leverantör eller kund. Det kan också behövas ytterligare försäkringar t.ex. om ditt företag har en fastighet eller anställd personal.

Vad ska jag tänka på när jag skaffar företagsförsäkring?

Tänk gärna igenom vilka risker just ditt företag utsätts för och försök att sätta belopp på t.ex. egendomens värde. Det är trist att tänka på det tråkiga som kan hända men nödvändigt för att inse vad som är viktigast att försäkringen täcker.

  • Vad har verksamheten för utrustning, lager, inventarier m.m. som är viktig för verksamheten? Vad är den värd och vad skulle det kosta att återanskaffa den?
  • När kan det bli ett avbrott i din verksamhet, hur länge kan det då pågå och vilka ekonomiska konsekvenser får det?
  • Vilka risker utsätts dina kunder och deras egendom för i din verksamhet? Vad kan du få för reklamationer? Riskerar du att orsaka skada på kundernas övriga egendom?

Ta även hjälp av försäkringsbolagen och rådgivare i försäkringsfrågor som är mer vana att hantera dessa frågor. En viktig del i deras försäljning är att ge råd till försäkringstagarna så att de får rätt försäkringsskydd och blir nöjda kunder.

Måste jag läsa försäkringsvillkoren?

När du jämför olika företagsförsäkringar gäller det att inte enbart se på premien utan även vad som ingår. Självriskens storlek kan t.ex. göra att det vid mindre skadefall inte blir aktuellt att utnyttja försäkringen. Villkoren är ofta omfattande med många undantag och även krav på t.ex. lås av viss säkerhetsklass m.m. Men du bör läsa dem för att förstå vad det är du jämför och att de täcker de risker som du identifierat som viktiga för din verksamhet.

Även om du inte tänker byta försäkringsbolag kan det vara bra att gå igenom villkoren för att se till att din verksamhet uppfyller de krav som ställs. Detta är särskilt viktigt om försäkringsbolaget meddelat att de gjort ändringar i sina villkor. Försäkringbolagen ändrar ibland villkoren för att t.ex. för att hålla nere skadorna och därmed premierna.

När kan jag byta företagsförsäkring?

Det vanliga är att byta i samband med att försäkringsperioden löper ut för att inte behöva betala dubbelt. Om du kommer fram till att du ska byta försäkringsbolag se till att det inte blir något glapp emellan försäkringsperioderna. I t.ex. rättsskyddsdelen brukar försäkringstagare få tillgodoräkna sig tid med försäkring hos annat försäkringsbolag vid kontroll av om försäkringen var i kraft tillräckligt länge.

Vad för försäkringar behövs för anställda?

Arbetsgivare med kollektivavtal har krav på vissa försäkringar för de anställda i kollektivavtalet. För övriga arbetsgivare finns inget krav i lag, men det kan ändå vara bra att ha t.ex. en olycksfallsförsäkring för anställda. Ytterligare försäkringar för anställda kan också vara en anställningsförmån som t.ex. sjukvårdsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring. Om du ska få vissa bidrag till lönekostnaderna måste du har förmåner som t.ex. försäkringar i nivå med kollektivavtal för branschen.

Läs i juridiska FAQ: Försäkringspaket för anställda?

 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.