podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Avtalsförsäkring

Har du anställda i ditt företag bör du se över vilka försäkringar som gäller, oavsett om du är ansluten till ett kollektivavtal eller inte. Avtalsförsäkringar kallas också för arbetsmarknadsförsäkring, då de är framförhandlade av fack och arbetsgivarorganisationer.

Om du har anställda och ditt företag är anslutet till ett kollektivavtal behöver du teckna de avtalsförsäkringar som ingår. Avtalsförsäkringar beslutas om i kollektivavtal. Arbetsgivaren tecknar försäkringarna och säkerställer att de är korrekta för sina anställda, såväl tjänstemän som arbetare. Det kan ibland innebära att arbetsgivaren behöver vara i kontakt med flera försäkringsgivare. Det är också arbetsgivaren som betalar för avtalsförsäkringarna för sina anställda.

Är ditt företag inte anslutet till ett kollektivavtal har du ingen skyldighet att teckna avtalsförsäkringar, men kan frivilligt teckna försäkring för att ge dina anställda en större trygghet. Som arbetsgivare har du t.ex. ett ansvar för att dina anställda inte skadar sig på arbetet och kan bli ersättningsskyldig om de skadas i arbetet.

Det är avtalsförsäkringarna som det jämförs med när det finns krav på villkor i nivå med vad som gäller enligt kollektivavtal för branschen t.ex. för att få bidrag till lönekostnader. Eftersom avtalsförsäkringarna är i försäkringsbolag som ägs av arbetsmarknadens parter är det i vissa fall inte möjligt att teckna försäkring i dessa försäkringsbolag om arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

I kollektivavtalen finns krav på inbetalningar till tjänstepension. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal kan det vara en del av anställningsvillkoren eller att arbetsgivaren har det som policy på arbetsplatsen.

Läs i juridiska FAQ: Försäkringspaket för anställda? 

Försäkringsavtalslagen

Försäkringsavtalslagen har tvingade regler för försäkringsvillkor med vissa undantag som t.ex. de kollektivavtalade avtalsförsäkringarna. Om du däremot tecknar t.ex. en företagsförsäkring gäller försäkringsavtalslagens regler. Det gäller bland annat vilken information som lämnas till försäkringstagaren, premieutbetalningar och uppsägning av försäkring.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.