podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Ekonomisk förening

När ska ett företag välja att bilda en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening kan startas när flera bolag (juridiska personer) vill gå ihop kring en gemensam fråga. Det kan exempelvis vara att bolagen vill samäga en väg eller dra fiber gemensamt.

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en bolagsform där minst tre medlemmar ingår. Dessa medlemmar kan antingen vara juridiska personer eller fysiska personer. För att starta en ekonomisk förening behöver stadgar upprättas och medlemmarna betala en insats. Medlemmarna är inte ekonomiskt ansvariga för föreningen ifall något skulle gå snett utan de riskerar bara sin insats i föreningen.

Den ekonomiska föreningen ska ha en styrelse bestående av minst tre personer. Dessa tre personer väljs av föreningsstämman. Föreningsstämman utser även revisor för den ekonomiska föreningen.

Det vanligaste exemplet på en ekonomisk förening är en bostadsförening. Samfälligheter, kooperativ och vägföreningar andra exempel.

Se lagar för ekonomiska föreningar (Bolagsverket.se)

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.