För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Artikeln är en annons

Så blir du startklar för internationell expansion

Trots avmattningen i den globala ekonomin fortsätter svenska företag att vara framgångsrika utomlands. Men det gäller att välja rätt marknad och undvika fallgroparna – här får du nyckeltipsen.
Foto: Shutterstock

Strålkastarljuset riktas allt mer mot tillväxtmarknader som Indien, Förenade Arabemiraten, Mexiko och Indonesien när svenska företag planerar för internationell expansion. Men i majoriteten av de utvecklade ekonomierna i Nordamerika och Västeuropa har synen på affärsklimatet försämrats något sedan fjolåret.

Det visade Business Swedens undersökning Global Business Climate Survey 2023 som presenterades tidigare under hösten.   

– Svenska företag utomlands visar på goda resultat trots en svagare utveckling i den globala ekonomin. Detta indikerar att företagen är välrustade för att bistå inom grön omställning och digitalisering och förhoppningsvis ta nya marknadsandelar, säger Business Swedens chefekonom Lena Sellgren.

Förberedelse är A och O

En spännande tid står framför alla svenska företag som vill exportera eller etablera en närvaro på nya utlandsmarknader, och det finns flera olika tillvägagångssätt för att växa utanför Sveriges gränser. Men det kräver god planering och lokal kännedom om affärsförutsättningar och regelverk på en allt mer komplex världsmarknad.

Det är här som Business Swedens unika mandat kommer in i bilden och gör stor skillnad för många svenska företag, stora som små. Den halvstatliga organisationen har rådgivare på plats på fler än 40 av världens mest intressanta marknader som hjälper svenska beslutsfattare att planera för sin internationalisering.

– Med Business Sweden får man en förlängd arm ut i världen. Varje år hjälper våra globala rådgivare hundratals svenska företag att analysera affärsmöjligheter, sätta ihop strategier och affärscase som minskar risk. Vi hjälper även till att knyta kontakter med lokala kunder och intressenter och erbjuder praktiskt stöd på plats, förklarar Jan Larsson, VD på Business Sweden.

Rådgivning, lokalt stöd och flexkontor i ett

Utöver rådgivning och praktiskt stöd har Business Sweden nyligen lanserat ett nätverk av flexkontor och coworking-lösningar med toppläge i hjärtat av fler än 30 storstäder globalt.     

– Vi ser att allt fler svenska företag drar stor nytta av våra tjänster inom Business Incubation & Operations. Denna del av vårt tjänsteerbjudande fokuserar på flexibla kontorslösningar på dag, vecko- eller månadsbasis, och gör att man snabbt och smidigt kan komma igång med sin lokala verksamhet.

– Man får även möjlighet att nätverka med andra svenska företag på plats samtidigt som man kan få blixtsnabb hjälp från Business Swedens lokala experter, tillägger Jan Larsson.     

Sju nyckelsteg för att växa globalt   

Business Sweden anpassar lokala insatser efter varje företags behov – vare sig det gäller analys, knyta kontakt med kunder och partners eller delta i främjandeaktiviteter. För de flesta små och medelstora företag är kunskap och fördjupning startpunkten i internationaliseringsresan. 

Alla som funderar på att börja exportera eller etablera en närvaro på nya internationella marknader kan hitta en uppsjö av utbildningsmaterial, guider och kurser på business-sweden.com    

Här får du en djupdykning i sju grundläggande steg inför din internationella satsning:

1. Välj rätt marknad

Hur ser din globala potential ut? På vilka marknader utanför Sverige har dina produkter eller tjänster störst chans att få genomslag? Hur bör du lämpligast ta dig in på en viss marknad? Ta första steget på din expansionsresa genom att svara på dessa frågor.

Att identifiera lämpliga marknader kan vara både komplext och tidskrävande. Du behöver utvärdera efterfrågan, kartlägga konkurrensen, bedöma dina egna konkurrensfördelar samt utvärdera potentiella handelshinder, risker och jämföra dessa mellan olika länder.

Att tänka på!
Börja med att utvärdera nyckelfaktorerna som påverkar valet av marknad. Har du fått förfrågningar från någon särskild marknad? Var finns era kunder och konkurrenter? Vilka sälj- och marknadsföringskanaler kan du använda dig av? Finns det några potentiella handelshinder?

För en heltäckande genomlysning bör du ta hjälp av utomstående experter som kan bistå i att ta fram en välmotiverad kortlista på marknadsalternativ. Att engagera en tredje part som har insikter i affärsmöjligheterna och personal på plats med kunskap om det lokala affärsklimatet är ovärderligt när du ska välja rätt.

2. Utveckla en långsiktig exportplan

Många exportchefer tar ett för snävt perspektiv och missar chansen att dra nytta av synergier för att förenkla inträde på nästa marknad. Finns affärsmöjligheter i en hel region? Kan du använda samma logistikpartners, sälj- och marknadsföringskanaler? Detta kan möjliggöra avsevärt mindre administration och lägre kostnader vilket bör återspeglas i din exportplan. Din exportplan bör samtidigt utförligt redogöra för risker och sätta tydliga mål med KPI:er och förklara hur dessa ska uppnås.

Att tänka på!
Börja med att sätta upp målen för din expansion och bygg därefter en långsiktig exportplan. Utifrån marknadsundersökning och analys bör exportplanen kartlägga såväl risker och möjligheter samt beskriva milstolpar och tidslinje för din internationella expansion. Detta görs med fördel i samråd med kunniga exportrådgivare som även kan hjälpa dig att tydliggöra kostnadsbilden.

3. Skräddarsky lokala erbjudanden

4. Utveckla en långsiktig exportplan

5. Bygg ditt globala kontaktnätverk

6. Maximera din näthandel

7. Etablera lokal närvaro

Vill du veta mer? 

Ladda ner guiden Sju nyckelsteg vid internationell expansion för att få hela översikten och läs här om hur Business Sweden hjälper små och medelstora företag.

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.