För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Artikeln är en annons

Kinas föränderliga konsumtionslandskap: Vad svenska företag behöver veta för att lyckas

Covid-19:s långvariga effekter formar nya konsumtionsvanor i Kina – svenska konsumentvaruföretag måste anpassa sig för framgång.

Covid-19-pandemin präglade inte bara 2020 utan även 2023 och 2024 när konsumtionsvanor fortsatte att formas av pandemins långvariga effekter. I Kina, där hårda restriktioner omformade livsstilar och inköpsbeteenden, har återhämtningen varit långsam trots andra förväntningar. Framtidsutsikterna för detaljhandeln är blandade, men det finns en gemensam insikt: för svenska konsumentvaruföretag som strävar efter framgång på den kinesiska marknaden är det avgörande att förstå och anpassa sig till de nya konsumtionsmönstren. Läs mer för att förstå hur du kan navigera i detta komplexa landskap och maximera dina möjligheter till tillväxt och framgång.

Covid-19-pandemin påverkade människors liv på djupet över hela världen. Kina hade hårda Covid-restriktioner vilket förändrade människors sätt att leva på och deras köpbeteenden. Många av de konsumtionsmönster som formades under pandemin har fortsatt under 2023 och 2024.

När Kina kunde lämna sina långvariga restriktioner fanns det en förväntan att konsumtionen skulle öka. Men, trots ansträngningar för att få i gång konsumtionen igen, avtog den. 2023 avslutades med en total försäljningstillväxt på 7,4 procent jämfört med föregående år – den svagaste tillväxten som registrerats sedan december 2022.

Utvecklingen framåt är osäker, med både positiva och konservativa prognoser för den kinesiska detaljhandelsmarknaden. Det förväntas fortfarande en tillväxt. Enligt Central Economic Work Conference (partiets viktigaste ekonomiska möte, under vilken den högsta ledningen lägger fram den ekonomiska agendan framåt) kommer Kina fokusera mer på tillväxt än någonsin tidigare. För att underlätta för tillväxten ska regeringen bland annat satsa på att:

  • Öka den inhemska konsumtionen
  • Attrahera och använda utländskt kapital
  • Fortsätta en ”försiktig” och ”proaktiv” penning- och finanspolitik.

Under Central Economic Work Conference underströk man också behovet att öka importen av avancerad teknik, nyckelutrustning och energiresurser samt att öka forskning och utveckling inom högteknologiska områden, som ny energi, AI, biotillverkning och kvantberäkning. Industrier och verksamheter i linje med Pekings övergripande prioriteringar, som när det handlar om att minska koldioxidutsläpp, förbättra hälsovården, utöka den inhemska konsumentmarknaden och uppgradera industriproduktionen, kommer dessutom att gynnas av politiska beslut framåt.

Prognoserna för den kinesiska detaljhandelsmarknaden varierar mellan 5,3 - 8,3 procent årligen fram till 2026, beroende på källa. Oavsett detta är den kinesiska konsumentmarknaden enorm och landet fortsätter vara Sveriges viktigaste handelspartner i Asien.

Med nya konsumtionsmönster, ett ständigt föränderligt digitalt landskap och ansträngningar för att öka konsumtionen är det viktigt för svenska konsumentvaruföretag att förstå vad konsumenter i Kina letar efter.

Hur bör svenska företag agera och hur kan de bäst dra nytta av data och kunskap för att öka sin försäljning i Kina? Vill du få insikter i de kinesiska konsumenternas köpresa och få fem viktiga faktorer som svenska företag bör veta för att lyckas på den kinesiska marknaden?

Ladda ner vår rapport för att ta del av samtliga insikter och tips här

Om Business Sweden

Business Sweden kan hjälpa svenska exportmogna företag med strategisk rådgivning, coaching och praktiskt stöd i hela internationaliseringsprocessen. Med internationella rådgivare och affärsutvecklare i Sverige och på ett 40-tal lokala kontor runtom i världen stöttar vi företag som vill etablera sig globalt.

Kontakta vårt kontor i Kina för att få veta mer kring marknaden.

Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.