headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
balansräkning

Balansräkning

31 jan 2017
Balansräkning är ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt.

Balansräkning är ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt.  I regel upprättas balansräkningen i samband med ett aktiebolags årsredovisning på balansdagen som infaller den 31 december varje år, förutsatt att bolagets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Balansräkningen består av ett företags tillgångar samt eget kapital och skulder. Dessa två delar, bör vara lika stora på dagen då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen. Det betyder alltså att ett företags tillgångar bör vara balanserade av dess skulder och investeringar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap