headphones newspaper video-player
revisor

Revisor eller inte?

En revisor har till uppgift att oberoende granska ett företags bokföring. Revisorn upprättar en revisionsberättelse där bolagets bokföring intygas att det har utförts enligt de lagkrav som finns. Läs mer om vad som passar din verksamhet.

AKTIEBOLAG, HANDELSBOLAG ELLER KOMMANDITBOLAG

Större aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag har krav på att ha en auktoriserad revisor. Dessa bolagsformer kan undantas kravet på revisor om det uppfyller två av de tre kriterierna nedan:
- Nettoomsättning på mindre än 3 miljoner kronor
- Max 1,5 miljon i balansomslutning och
- Högst tre anställd

ENSKILD FIRMA

I enskild firma behöver du normalt sett inte ha någon auktoriserad revisor, om inte din verksamhet uppfyller två av de nedanstående tre punkterna:
- fler än 50 anställda
- mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
- mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Källa: Bolagsverket http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/enskild/starta/revisor-1.2000