För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur kan företag ta del av stödet vid köp av lätta ellastbilar?

Publicerad 3 feb 2024
Från och med 13 februari 2024 kan Energimyndigheten betala ut klimatpremie för lätta eldrivna lastbilar.

Under perioden 13 februari 2024 – 1 oktober 2025 kan företag, kommuner och regioner få en klimatpremie utbetald av Energimyndigheten vid köp av lätta eldrivna lastbilar.

Vad är en lätt ellastbil?

Definitionen av eldriven lätt lastbil som används i förordningen om stöd till vissa miljöfordon är ”lätt lastbil enligt lagen om vägtrafikdefinitioner och som är ett utsläppsfritt fordon enligt den allmänna gruppundantagsförordningen.” Det betyder att fordonet är registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister, har en totalvikt på maximalt 3,5 ton samt drivs enbart av el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.

Hur stort är stödet för lätt ellastbil?

Syftet med det tillfälliga stödet vid köp av lätta ellastbilar är enligt regeringen att främja marknadsintroduktionen av sådana fordon. Därför kommer stödnivån att trappas ned i takt med att ellastbilar blir mer etablerade på marknaden, enligt följande:

13 februari 2024–31 december 2024

Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 50 000 kronor per lätt ellastbil.

1 januari 2025–30 juni 2025

Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 40 000 kronor per lätt el lastbil.

1 juli 2025–30 september 2025

Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 30 000 kronor per lätt ellastbil.

Från och med 1 oktober 2025 får Energimyndigheten inte bevilja stöd om lätta ellastbilar.

Vad menas med stödberättigande kostnaden?

Den stödberättigade kostnaden vid köp av en lätt ellastbil är prisskillnaden mellan den lätta ellastbilen och närmast jämförliga fordon.

Var ansöker man om stöd för köp av lätt ellastbil?

Företag, kommuner och regioner kan begära att få utbetalning genom att skicka in en ansökan till Energimyndigheten från och med den 13 februari 2024. För att kunna få stöd utbetalt måste stödmottagaren ha ett bankgiro eller plusgirokonto kopplat till organisationsnumret. Det krävs också att den som ansöker har behörighet till e-tjänsten Klimatpremie. Denna behörighet kan ansökas på Energimyndighetens Mina sidor.  

När utbetalas stödet för lätt ellastbil?

Utbetalning av stöd sker tidigast sex månader efter det att fordonet har ställts på i Transportstyrelsens vägregister.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. 

Taggar
Riks Artikel

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.