För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Artikeln är en annons

Guide: Att tänka på när du väljer revisor

Idag är det få som ser revision som ett nödvändigt ont och en tjänst man köper in bara för att det är ett krav. Fler och fler ser sin revisor mer som ett bollplank och rådgivare. Faktum är att även om det inte var lagkrav på att ha en revisor, skulle åtta av tio medelstora företag ändå anlita ett revisionsbolag*. Att välja rätt revisor är viktigt inte minst i små växande företag och i medelstora bolag – här kan din revisor verkligen fungera som ett bollplank och hjälpa dig som företagare i din vardag. Här guidar vi dig genom några viktiga aspekter som är bra att ha i åtanke när du ska välja revisionsbyrå.

Viktiga kriterier när du väljer revisor

Eftersom din revisor ska agera både som vägledare och rådgivare och ge dig tydliga råd och användbara lösningar i många år är det viktigt att du känner förtroende för din revisor och att ni har en god relation och kommer bra överens.

Innan du bestämmer dig är det därför viktigt att du gör noggrann research. Träffa gärna flera revisorer och revisionsbyråer. Säkerställ att revisorn har gedigen erfarenhet, är kunnig och kan din bransch. Det är också bra om denna är genuint intresserad av din verksamhet för att kunna ge så goda råd som möjligt. Fråga också om teamet som kommer jobba med revisionen – en auktoriserad revisor leder och säkerställer arbetet, men det krävs ett team av olika revisorer för ett lyckat uppdrag.

Vad har du för framtidsplaner?

Ofta är revisionen anpassad efter verksamhetens omfattning och inriktning samt den fas som bolaget befinner sig i för tillfället.

När ett revisionsuppdrag börjar är det viktigt att ni tillsammans går igenom fokusområden och önskemål så att ni är överens om vad revisionsuppdraget ska omfatta. Som ett första steg kan det vara bra att gå igenom nuläget i bolaget och om några väsentliga aktiviteter planeras, eller har genomförts i verksamheten. Det kan röra sig om ett förvärv, en verksamhetsgren som lagts ner eller om nyckelpersoner i organisationen bytts ut, eller nyligen har rekryterats.

Har du planer på att växa är det viktigt att du har ett revisionsteam som förstår vad du går igenom. Då kan revisorn agera bollplank och svara på frågor som kan gälla allt ifrån kontroll och effektivitetsfrågor i rutiner och processer, värderingsfrågor och rapporteringsfrågor, till frågor av utvecklingskaraktär och strategier.

Kan revisorn din bransch?

Att ha helhetsperspektivet är viktigt men det är också bra om din revisor har grundläggande kännedom om din bransch och kan anpassa rådgivningen ännu mer specifikt efter just dina förutsättningar.

Ta också reda på om din revisionsbyrå har andra rådgivare inom olika tjänsteområden, såsom till exempel skatt, moms, hållbarhet och ekonomiservice.

Äger du bolaget?

Att välja rätt revisor blir extra viktigt om du är ägare till ett mindre eller mellanstort bolag. Då kan revisorn agera som ett bollplank, hjälpa dig i din vardag och ge dig idéer och förslag på hur du kan effektivisera din verksamhet.

Det kan handla om olika utmaningar bolaget står inför, till exempel din skattesituation som ägare, eller en vilja att ta företaget vidare till en ny fas. Du kanske har funderingar kring styrelsesammansättning och styrelsearbete, står inför ett generationsskifte eller vill göra en "exit" som ägare genom försäljning eller börsnotering.

Ska du börsnotera bolaget?

Om du planerar en börsnotering är det naturligtvis särskilt viktigt att all finansiell rapportering är på plats och att den uppfyller de krav som ställs på ett publikt företag.

Här kan en kunnig revisor säkerställa att rätt sorts styrdokument finns, att rutiner och processer efterföljs och dokumenteras samt att det finns rätt kompetens i företaget.

Ska du expandera utomlands?

I dag sker en stor del av många företags verksamhet utanför Sveriges gränser. För att kunna hantera de olika situationer som uppstår på en global marknad bör din revisor ha internationell expertis och gärna vara del av ett internationellt nätverk.

Hur viktig är närheten?

Digitala möten är bra, men ibland vill man också träffas personligen. Hur viktigt är det för dig att ha din revisor nära? Ta reda på om din revisor har ett kontor nära dig och hur snabbt du kan boka in ett personligt möte.

Grant Thorntons revisorer

Grant Thorntons revisorer är certifierade och tillämpar vedertagna internationella ramverk och standarder för att kunna hjälpa dig på ett effektivt sätt.

Vi har ett tydligt kund- och hållbarhetsfokus i allt vi gör för att kunna ge den bästa rådgivningen.

Våra revisorer har en blandning av olika kompetenser, lång erfarenhet och kunskap från en rad olika branscher och har därmed möjlighet att hjälpa alla typer av företag och organisationer på bästa sätt.

Kontakta Grant Thornton, så kan de berätta mer om hur en högkvalitativ revision kan hjälpa dig att utveckla ditt företag samtidigt som bolagets ställning stärks i relationen med intressenterna.

*Undersökning där 1000 beslutsfattare inom SME-bolag intervjuats. november 2021 

 

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.