För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förberedelse inför sämre tider

Ägna några minuter åt att läsa informationsfoldern Förberedelse för sämre tider så får du värdefull kunskap om vad du behöver göra om företagets ekonomi börjar svikta.

När ett företag hamnar i ekonomiska svårigheter är det viktigt att agera skyndsamt. Annars kanske det är försent att rädda företaget från konkurs.

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem föreligger om företaget saknar tillräckligt med likviditet för att möta sina åtaganden eller om tillgångar saknas vars värde överstiger skulderna.

Likviditetsbrist

Ett företag har likviditetsbrist eller är illikvitt om företaget har löpande problem med att betala sina förfallna skulder. 

Läs även: Orolig för ditt företags ekonomi? Gör en likviditetsbudget 

Obestånd

Företaget är på obestånd om betalningsoförmågan inte endast är tillfällig.

Läs även Juridiska FAQ: Obestånd och konkurs

Rekonstruktion och andra åtgärder

I informationsfoldern Förberedelse inför sämre tider – likviditetsbrist, obestånd och kapitalbrist har Företagarna tillsammans med den affärsjuridiska advokatbyrån DLA Piper och revisions-och rådgivningsbolaget EY sammanställt värdefull information om vad du som företagare bör känna till och framförallt göra om företagets ekonomi börjar svikta.

Informationsfoldern behandlar kortfattat följande områden

  • Exempel på scenarier när ekonomiska problem föreligger
  • Kontrollbalansräkning
  • Rekonstruktion
  • Konkurs
  • Personligt betalningsansvar

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.