headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Kan företaget göra avdrag för utgifterna i samband med Företagarna Business Forum?

20 mar 2019
Ja, företaget kan göra avdrag för utgifterna om de har att göra med företagets verksamhet. Hur avgiften ska kategoriseras beror dock på hur du använder Business Forum. Nedan har du förslag på hur du kan resonera och motivera avdrag med mera.

Vi har fyllt eventet med föreläsningar och breakoutsessions så att deltagarna ska få inspiration och kunskap till att förbättra sitt företag och företagande. Tanken är också att du ska kunna träffa andra företagare och förhoppningsvis få nya affärskontakter. Företagets utgift kan också bli en förmån för den anställde som deltar och då ska ditt företag betala arbetsgivaravgift och den anställde betala inkomstskatt på förmånen. Tänk på att det i slutänden är Skatteverket som gör bedömningen utifrån de uppgifter som ditt företag lämnar.

Utbildningskostnad

Kan du visa att de kunskaper och den inspiration som du får har ett direkt samband med den verksamhet som ditt företag bedriver är det fråga om en utbildningskostnad. Företaget får då avdrag för kostnaderna. Den anställde (t.ex. företagaren) som deltar får då inget förmånsvärde för t.ex. den lunch som ingår.

Marknadsföringskostnad

Om du kan visa att du marknadsfört företaget på ett sådant sätt att det skapar inkomster i företaget kan avgiften vara avdragsgill som en marknadsföringskostnad.

Personalkostnad

Om hela eventet ska ses som en skatterättslig förmån får företaget avdrag för kostnaden som personalkostnad och ska betala arbetsgivaravgift och den anställde ska betala inkomstskatt på förmånsbeloppet. Detta är fallet om avgiften ses som en privat levnadskostnad för företagaren eller en ersättning för arbete till en anställd.

Resekostnad/traktamente

Om du reser från en plats utanför din vanliga verksamhetsort kan företaget betala ut skattefri resekostnad till dig. Använder du din egen bil på resan kan du få avdrag för den merkostnad som uppkommer på grund av tjänsteresan, skattefritt belopp är 18,50 kr per mil. Beslutar du dig även för att övernatta (minst en natt) kan företaget även betala ut skattefritt traktamente för din tjänsteresa.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap