För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik

Publicerad 19 apr 2024
Företagarna tillstyrker promemorians förslag.

Läs remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås att reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik ändras så att utförarens begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet slutbetalades. En begäran om skattereduktion för installation av grön teknik ska göras i köparens inkomstdeklaration för det beskattningsår då utgifter för installation av grön teknik har slutbetalats. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Företagarna tillstyrker promemorians förslag. Möjlighet till förskottsbetalning underlättar för utförarna när det gäller exempelvis inköp av material för installationen. De minskade administrativa kostnader som identifieras i konsekvensanalysen är välkomna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.