För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande hemställan om författningsstöd för att ge Bolagsverket bemyndigande om föreskriftsrätt för anmälningar som kommer in på papper

Publicerad 5 feb 2024
Företagarna tillstyrker förslaget.

Läs remissyttrandet som pdf.

Företagarna är i de flesta frågor generellt sett positiva till att företag ges många valmöjligheter. När det handlar om information eller anmälningar som ska lämnas till en myndighet är det dock rimligt att myndigheten själv kan styra hur informationen ska tas emot, så länge det inte innebär betungande extraarbete för företag. Att skriftliga anmälningar eller ansökningar till en myndighet ska ske på av myndigheten utgivna blanketter är redan i dag standard för de flesta typer av dylik kommunikation.

Företagarna delar uppfattningen att enhetliga regler för hur skriftliga anmälningar ska ske till Bolagsverket skulle underlätta möjligheterna för en snabbare och mer rättssäker hantering. Mot bakgrund av detta tillstyrker Företagarna förslaget.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.