För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Betänkandet Vem äger fastigheten (SOU 2023:55)

Publicerad 26 jan 2024
Förslaget skulle snedvrida konkurrensen på fastighetsmarknaden genom olikbehandling, innebära större problem och kostnader för småföretag och medföra markant ökad handläggningsmängd hos kommunerna.

Läs remissyttrandet som pdf. 

I betänkandet föreslår utredningen att det ska införas en ny hyresförvärvslag, med långtgående skyldighet att anmäla förvärv av en hyresfastighet till kommunen, ökade krav på folkbokföring och villkor för ekonomiska föreningar vid ombildningar, samt skärpta id-kontrollkrav vid fastighetsköp.

Företagarna ansluter oss till det som framförs i Fastighetsägarnas remissvar avseende förslaget till ny hyresförvärvslag. Särskilt bör framhållas att förslaget skulle snedvrida konkurrensen på fastighetsmarknaden genom olikbehandling, innebära större problem och kostnader för småföretag (vilket även tas upp i konsekvensutredningen) och medföra markant ökad handläggningsmängd hos kommunerna, med ökade kostnader och förlängda handläggningstider som sannolik effekt. Vad avser förslagen som rör ombildningar och id-kontrollkrav lämnar Företagarna dessa utan yttrande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.