För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

Publicerad 5 maj 2023
Företagarna välkomnar satsningar på digitalisering inom skolväsendet, men har ett antal farhågor och synpunkter på förslaget.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Företagarna menar att vikten av digital kompetens för arbetslivet borde ha framgått som ett tydligt övergripande mål, samt att det i strategin bör framgå att ungas digitala lärande ska kopplas till entreprenörskap.

Företagarna anser även att digitaliseringsstrategin saknar konkreta förslag på hur den ska implementeras och omsättas i praktiken. Om den inte följs av tydliga uppdrag, budget och de satsningar riskerar den bli verkningslös. Särskilt krävs stora satsningar på lärarkompetensen.

Företagarna anser vidare att det är anmärkningsvärt att Skolverkets underlag saknar hänvisning till vetenskapliga studier som ger stöd för att digitaliseringen kommer att få de effekter som Skolverket väntar sig.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.