För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 28 jul 2023
Företagarna tillstyrker generellt förslagen.

Läs remissvaret som pdf. 

I promemorian föreslås en handfull ändringar av inkomstbeskattningen:

  • Det ordinarie jobbskatteavdraget och det så kallade jobbskatteavdraget för äldre föreslås utökas.
  • En indexering föreslås införas i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och att åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs från 65 till 66 år.
  • Jobbskatteavdraget föreslås utökas ytterligare för personer som vid årets ingång har fyllt 69 år.
  • Det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år föreslås utökas.
  • Marginalskatten föreslås sänkas för den som arbetar eller har uppnått åldern för rådande pensionsnorm, genom att den avtrappning som görs vid högre inkomstnivåer i jobbskatteavdraget, jobbskatteavdraget för äldre och det förhöjda grundavdraget tas bort.

Ändringar föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Företagarna tillstyrker generellt förslagen. De skulle innebära sänkt skatt på arbete, både genomsnittlig skatt och marginalskatt, vilket ger ökade incitament för arbete och näringsverksamhet. I synnerhet sänkning av den höga marginalskatten på förvärvsinkomster, genom avskaffande av avtrappningen av jobbskatteavdraget, är välkommet. Utvärderingar av jobbskatteavdraget har visat att det har tydliga och positiva effekter på sysselsättningen.

Som framgår av konsekvensutredningen skulle förslaget om att höja åldersgränsen för jobbskatteavdraget för äldre till samma som för det förhöjda grundavdraget, leda till en skattehöjning för delar av årskull 1958 år 2024, särskilt i lägre inkomstskikt. Detta kan riskera att förta en del av arbetsutbudseffekterna av jobbskatteavdraget för äldre.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.