För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Publicerad 18 jan 2023
I promemorian föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon vid laddstationer som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Förslaget gäller perioden 1 juli 2023-30 juni 2026.

Läs hela remissyttrandet (pdf).

Företagarna tillstyrker överlag förslaget. Förmånsbeskattning av laddel medför betydande administrativa problem för båda arbetsgivare och arbetstagare i dagsläget. Vi är dock kritiska till att personer som arbetar i egna aktiebolag med bostaden som arbetsplats utesluts från skattefriheten, samt vissa rättssäkerhetsaspekter av förslaget.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.